Η αξιολόγηση προσωπικού αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διαδικασίας για κάθε εργοδότη, είτε αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί για την επιλογή προσωπικού, είτε για να γίνει καταγραφή της συνολικής απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού.

 

H Randstad, τόσο στην Ελλάδα,  όσο και στις χώρες που διατηρεί γραφεία σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχει ένα ευρύ φάσμα από υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από τις οποίες μπορεί να καλυφθούν  οι ανάγκες που μπορεί να έχει μια σύγχρονη εταιρεία.

 

Οι σύμβουλοι hr της Randstad Hellas, καθημερινά έρχονται σε επαφή με εργοδότες και υποψηφίους για εργασία με σκοπό την αξιολόγηση και  επιλογή του προσωπικού που θα οδηγήσει ένα οργανισμό στην επίτευξη των στόχων του.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού  επικοινωνήστε σήμερα  με την Randstad Hellas .