Αρκετοί εργοδότες που δημοσιεύουν αγγελίες στα διάφορα μέσα δεν καταφέρνουν τελικά να  προσελκύσουν το κατάλληλο προσωπικό για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν.

Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η περιγραφή για τις συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης δεν έχει τις κατάλληλες λεπτομέρειες ή έχει διαμορφωθεί με γενικές πληροφορίες κάτι το οποί τελικά θα οδηγήσει στην πιθανή συλλογή αρκετών αλλά μη κατάλληλων βιογραφικών.

Οι λεπτομέρειες, η σωστή σύνταξη των αρμοδιοτήτων και των απαιτούμενων προσόντων, αλλά και η παρουσίαση της εταιρείας μπορεί να φέρουν τα επιθυμητά τα επιθυμητά αποτελέσματα στην εύρεση και επιλογή προσωπικού.

Εναλλακτικά η διαδικασία της αξιολόγησης και εύρεσης προσωπικού μπορεί να ανατεθεί στους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού της Randstad.