Το κλειδί για την εξέλιξη και ανάπτυξη μιας εταιρείας είναι η επιτυχία του “employee engagement”. Mε τον όρο “employee engagement”, στα ελληνικά «δέσμευση προσωπικού” εννοούμε την πλήρη αφοσίωση του προσωπικού στην εταιρεία.  Όταν ένας υπάλληλος νιώθει ότι τον σέβονται και ότι η δουλειά του εκτιμάται, πραγματικά “δίνει τον καλύτερο του εαυτό”.

Η δημιουργία καλού εργασιακού περιβάλλοντος που καλλιεργεί την συναισθηματική δέσμευση του προσωπικού δεν είναι προαιρετική επιλογή. Σύγκριση μεταξύ των καλύτερων και χειρότερων οργανισμών αποκαλύπτει για τους πρώτους: 40% μείωση αποχώρησης υπαλλήλων, 62% λιγότερα ατυχήματα, και 18% υψηλότερη παραγωγικότητα.

Οι αφοσιωμένοι υπάλληλοι αντιλαμβάνονται ότι η εργασία τους επηρεάζει τους στόχους της εταιρείας και τις προτεραιότητες της. Γνωρίζουν τι αναμένεται από αυτούς (και γιατί) και νιώθουν συνδεδεμένοι με την ομάδα τους και αναπόσπαστο μέλος του οργανισμού. Το προσωπικό σας είναι, και πάντα θα είναι, η σημαντικότερη σας επένδυση!

Να θυμάστε ότι, η βελτίωση της κουλτούρας και των εσωτερικών διαδικασιών συνήθως απαιτεί κάτι περισσότερο από χρόνο και προσπάθεια. 

“το πρώτο βήμα για να πετύχετε την αφοσίωση των υπαλλήλων σας είναι να μάθετε τι πραγματικά σκέφτονται και θέλουν.”

Η γνωριμία με το προσωπικό είναι εξίσου σημαντική με την σχέση με τους πελάτες.

Αναρωτηθήκατε ποτέ; Τι πραγματικά γνωρίζετε για τους υπαλλήλους σας; Γνωρίζετε λιγότερα γι’ αυτούς σε σχέση με τους πελάτες σας; Αναλογιστείτε τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνείτε μαζί τους. Έχετε αναπτύξει μια ειλικρινή σχέση που βασίζεται στο διάλογο ή η σχέσης σας βασίζεται την προσταγή και τον έλεγχο;

Εάν πραγματικά επιθυμείτε να βελτιώσετε την κατάσταση, θα πρέπει να γνωρίζετε που ακριβώς βρίσκεστε. Αυτό μπορεί να γίνει συζητώντας με το προσωπικό σας και παρακολουθώντας με ειλικρινές ενδιαφέρον  αυτά που έχουν να σας πουν. Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα την διεξαγωγή ακριβών ερευνών ή την συμβολή εξωτερικών συμβούλων. Τα πρώτα βήματα του ταξιδιού αυτού είναι να ανακαλύψετε τι πραγματικά σκέφτονται και θέλουν οι εργαζόμενοι σας. 

πώς να κερδίσετε την αφοσίωση των υπαλλήλων σας.

Υπάρχουν πολυάριθμα εργαλεία, και μάλιστα μερικά είναι δωρεάν. Ωστόσο, η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς κάποια είναι αρκετά προβληματικά και απαιτούν πολλούς πόρους.

Τη “δέσμευση” μπορεί ακόμη να την επηρεάσει και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείτε.  Για παράδειγμα, νεότεροι υπάλληλοι, που δεν έχουν γνωρίσει τον κόσμο πριν την επανάσταση του διαδικτύου, αντιδρούν καλύτερα σε μικρότερα και πιο δυναμικά μηνύματα παρά σε μακροσκελή emails.

"το προσωπικό προτιμά να μαθαίνει τη στρατηγική και το όραμα της εταιρείας από τους ηγέτες παρά από τους διευθυντές των τμημάτων."

Οι συναντήσεις τμημάτων με θέμα τους στόχους της εταιρείας μπορεί να φαίνονται κατάλληλες, αλλά ο δρόμος για να κερδίσεις την αφοσίωση του προσωπικού σου είναι πιο απαιτητικός.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η στάση που υιοθετούν οι ηγέτες και διευθυντές τμημάτων σχετικά με την σημαντικότητα της “δέσμευσης” των υπαλλήλων τους, αποτελεί κρίσιμο συστατικό για την επιτυχία στη δημιουργία πραγματικής σχέσης με το προσωπικό που οδηγεί στην πλήρη αφοσίωση τους. Εάν η ηγεσία δεν είναι σύμφωνη - από τους Διευθύνοντες  Συμβούλους μέχρι τους Επικεφαλής Τμημάτων – και δεν επενδύσει στη δημιουργία της σχέσης αυτής είναι απίθανο να επιτευχθεί ειλικρινής αφοσίωση.

Ένας υπάλληλος είναι «δεσμευμένος» όταν νιώθει ότι οι στόχοι του οργανισμού ταυτίζονται με τις προσδοκίες του. Η συχνή και πραγματική επικοινωνία ενισχύει τη συνεργασία, την πίστη και δίνει περαιτέρω κίνητρα για υπέρ αποδόσεις. Για να επενδυσει ένας οργανισμός αφοσίωση θα πρέπει να ενδιαφερθεί πραγματικά για τους υπαλλήλους του.