upskilling & reskilling. τι εννοούμε και πως αυτό εφαρμόζεται στην επαγγελματική μας πραγματικότητα.

Είναι νομίζω αδιαμφισβήτητο γεγονός, μετρώντας περισσότερο από ένα χρόνο από το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19  ότι η πλειοψηφία των εταιρειών ανα τον κόσμο, υποχρεώθηκε να προσαρμοστεί με ταχύτατους ρυθμούς. Ας αναλογιστούμε για λίγο την αρχή της πρώτης καραντίνας τον Μάρτιο του 2020 και την παρούσα κατάσταση, πόσα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά στην επαγγελματική μας ζωή, και σε τι βαθμό χρειάστηκε να προσαρμοστούμε ώστε να μπορούμε να εργαζόμαστε παρατεταμένα από απόσταση και παράλληλα να είμαστε το ίδιο αποτελεσματικοί; 

έρευνες αλλά και η αγορά μας δείχνουν ότι μεγάλη μερίδα εργαζόμενων δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις ταχύτατες αλλαγές και ό,τι είναι αναγκαία η υποστήριξη στην ανάπτυξη και εκμάθηση διαφόρων δεξιοτήτων τόσο από τους ίδιους τους οργανισμούς όσο και από την πολιτεία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και το κράτος ενισχύει με στρατηγικές συνέργειες το κομμάτι της μετεκπαίδευσης σε μια προσπάθεια υποστήριξης των νέων στην εκμάθηση νέων τεχνικών δεξιοτήτων στην εποχή της ψηφιοποίησης. 

Αλήθεια όμως, πως μπορούν οι οργανισμοί να υποστηρίξουν σε αυτό το στάδιο τους εργαζόμενους τους; Προγράμματα Career Development ή και redeployment τα οποία υποστηρίζουν και καθοδηγούν τους εργαζόμενους στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων έτσι ώστε να εξελιχθούν, να απορροφηθούν στον ίδιο τον οργανισμό σε περίπτωση κατάργησης της θέσης ή και να προετοιμάσουν τον εργαζόμενο για το μεταβατικό στάδιο σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είναι ένα εξαιρετικά καλό παράδειγμα. 

Είναι πλέον μια κοινή παραδοχή ότι η απομακρυσμένη εργασία είναι εδώ για να μείνει, με ένα λιγότερο αυστηρό, ίσως υβριδικό μοντέλο αλλά είναι και θα παραμείνει κομμάτι της επαγγελματικής μας πραγματικότητας. Δεξιότητες που αφορούν στο τεχνολογικό φάσμα είναι όχι μόνο απαραίτητες αλλά υποχρεωτικές. Εξαιρετικά καλό momentum για να αναπτύξουμε δεξιότητες που θα μας ακολουθούν και θα κάνουν πολλά κομμάτια της εργασίας μας ευκολότερα, με καλύτερη διαχείριση του χρόνου μας αλλά και βέλτιστα αποτελέσματα.

Οργανωμένα και δομημένα προγράμματα upskilling - reskilling χρειάζεται να συνεχίσουν να εφαρμόζονται και πέραν της πανδημίας στα πλαίσια μιας στρατηγικής προσέγγισης των οργανισμών έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων των εργαζόμενων, αλλά και την ευελιξία για να καλύπτονται ανάγκες όπου είναι απαραίτητο. Μέσα από αυτές τις upskilling & reskilling διαδικασίες των οργανισμών το εργατικό δυναμικό θα είναι πάντα έτοιμο να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που συνεχώς αλλάζουν αλλά και να μπορεί να μετακινηθεί στην αγορά εργασίας (employability).

Σχετικά με τον Συγγραφέα

Άννα Διονυσιάδου - HR Consultancy Advisor, Randstad Risesmart

Η Άννα είναι επαγγελματίας στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού με περισσότερα από 10 χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση, ανάπτυξη και συμβουλευτική εργαζομένων και έχει εργαστεί τόσο ως ελεύθερος επαγγελματίας και σε HR τμήματα εταιρειών. Πάθος της είναι να βοηθάει άτομα να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους και να πιάσουν επιτυχώς τους στόχους τους καθώς είναι αφοσιωμένη να σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις που άπτονται σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και συμβουλευτικής απο το 2015 Έχει βοηθήσει ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών να μεταβούν ομαλά στις επαγγελματικές τους αλλαγές και στην απομάκρυνση τους απο την εταιρεία όπου εργαζόταν. Έχει ιδιαίτερη εμπειρία στη αρωγή των ατόμων να αυτοπροσδιορίζονται επαγγελματικά και να απομακρύνουν σημαντικά εμπόδια ενώ αναζητούν κατάλληλες ευκαιρίες σταδιοδρομίας στη σημερινή αγορά εργασίας. Η Άννα είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων από το Alba Business School και προπτυχιακού τίτλου στην Ψυχολογία του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας, Deree. Επίσης, Κάτοχος του Diploma για Executive Coaching & Organizational Development

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα