Είναι σύνηθες φαινόμενο, στη σημερινή εποχή, οι εργαζόμενοι, εξαιτίας της αβεβαιότητας που νιώθουν ως προς τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους και του φόβου να μην ξαναβρεθούν σε διαδικασία αναζήτησης νέας εργασίας , να μην κρατάνε πάντα ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και εργασιακή τους ζωή, θυσιάζοντας μεγάλο μέρος, του διαθέσιμου για προσωπικές τους ασχολίες, χρόνου για τη δουλειά   τους.

Αυτή η τακτική, όμως, μπορεί να αποβεί επιβλαβής όχι μόνο για την προσωπική μας ζωή αλλά και για την καριέρα  μας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο,. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η διάθεση του απαραίτητου χρόνου σε προσωπικές μας δραστηριότητες επιφυλάσσει πολλά οφέλη και για την εργασία  μας γιατί η απόδοση μας στη δουλειά μας καθορίζεται σε πολύ μεγάλο, αν όχι σε απόλυτο βαθμό από τη φυσική και ψυχολογική μας κατάσταση.

Σκεφτείτε αν μπορείτε να αφιερώσετε όλες τις δυνάμεις σας στην απασχόληση  σας ή να είστε 100% σίγουροι για την ποιότητα της εργασίας  σας αν δεν είστε ή δε νιώθετε καλά ή δεν είστε απόλυτα ξεκούραστοι;

Τέλος, πόσες φορές δε σας έχει συμβεί να εκπληρώνετε τις εργασιακές σας υποχρεώσεις, όταν είστε ξεκούραστοι, σωματικά και ψυχολογικά, στο χρονικό διάστημα που πρέπει;