Ένα συνηθισμένο φαινόμενο της εποχής μας είναι να παρασυρόμαστε από τους ρυθμούς της εργασίας μας, αλλά και την αγωνία μας να προωθήσουμε την καριέρα μας με αποτέλεσμα να θυσιάζουμε άλλες παραμέτρους της προσωπικής μας ζωής όπως χρόνος με την οικογένεια μας και με τους δικούς μας ανθρώπους ή δραστηριότητες που μας προσφέρουν ικανοποίηση και πληρότητα.

Η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια αποτελεί μία πρόκληση για το σημερινό εργαζόμενο καθώς οι συνθήκες που διαμορφώνονται καθημερινά στην αγορά εργασίας δεν μας αφήνουν πολλά χρονικά περιθώρια για ενασχόληση με προσωπικές δραστηριότητες.

Πώς μπορούμε λοιπόν, να συνδυάσουμε την καριέρα μας με την οικογένεια μας, όταν μέσα στην οικογένεια υπάρχουν και παιδιά;              Το πρώτο που δε θα πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι η εργασία και η οικογένεια είναι δύο τομείς αλληλένδετοι μέσα στη ζωή μας, καθώς ο χρόνος μας μοιράζεται ανάμεσα τους, και θα πρέπει να μάθουμε να βάζουμε προτεραιότητες. Ένα επιπλέον στοιχείο που αφορά τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ καριέρας και οικογένειας είναι η συνειδητοποίηση ότι οι προτεραιότητες ανάμεσα στους δύο αυτούς τομείς θα πρέπει να μπουν αναγκαστικά και ότι θα διαφοροποιούνται στα διάφορα χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις της καριέρας και της οικογένειας.

Τέλος, καλό θα ήταν να μην ξεχνάμε ότι η ισορροπία ανάμεσα σε εργασία και οικογένεια δεν είναι κάτι που θα επιτευχθεί από μόνο του αλλά αντίθετα, θα πρέπει να αναλάβουμε ενεργό δράση καθημερινά για τη διατήρηση του.