Ένας σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας των εργαζομένων είναι η εναρμόνιση της εργασιακής με την προσωπική ζωή. Η εργασία καταλαμβάνει όλο και περισσότερο από τον λειτουργικό χρόνο ενός ατόμου, το οποίο, όμως, καλείται παράλληλα να ανταπεξέλθει και σε οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις.
Η εργασία και προσωπική ζωή μπορούν να έρθουν συχνά σε  σύγκρουσή η οποία είναι αναπόφευκτη και τα αποτελέσματα επηρεάζουν αρνητικά όχι μόνο το άτομο, αλλά και τους γύρω του, το οικογενειακό και το εργασιακό του περιβάλλον.

Οι εταιρίες, λοιπόν, σήμερα, γνωρίζοντας αυτήν την πιθανότητα, καλούνται να προσφέρουν λύσεις σε αυτή τη σύγκρουση, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες. Έχοντας πιο ρεαλιστικές απαιτήσεις και προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο, δημιουργούν ένα περισσότερο ανθρωπο-κεντρικό περιβάλλον στην εργασία που είναι προς όφελός τους τελικά, αφού οι εργαζόμενοι το αντιλαμβάνονται και όντας πιο ικανοποιημένοι, γίνονται και πιο αποδοτικοί.

H Randstad στην Ελλάδα εξυπηρετεί πολλούς διαφορετικούς εργοδότες προσφέροντας υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Ενημερωθείτε εδώ για τις υπηρεσίες μας στο http://www.randstad.gr .

Αν ψάχνετε εργασία μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό και την συνοδευτική σας επιστολή στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο /ο-λογαριασμός-μου/εγγραφή/εγγραφή.htm