Η ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής ζωής είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους ανθρώπους. Όχι μόνο για εκείνους που εργάζονται, αλλά και για τους γύρω τους. Η ισορροπία, βέβαια, δεν είναι κάτι κοινό για όλους. Εξαρτάται από τις αξίες και τα πιστεύω του κάθε ανθρώπου, αλλά και από τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται.

Σύμφωνα με την έρευνα Workmonitor της Randstad για το 4ο τρίμηνο του 2010, το 71% των ατόμων που εργάζονται μεταξύ 25 και 32 ωρών την εβδομάδα είναι ικανοποιημένοι. Ωστόσο, όσο περισσότερες ώρες εργάζεται κανείς, τόσο μειώνεται η ικανοποίηση που νιώθει, με αποτέλεσμα μόνο 58% από όσους εργάζονται περισσότερες από 40 ώρες την εβδομάδα να είναι ικανοποιημένοι.

Προκειμένου να επιτύχετε, λοιπόν, την ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εργασιακής σας ζωής, θα ήταν καλό να εφαρμόσετε κάποιες τεχνικές, όπως οι ακόλουθες:

  • Διαχείριση του χρόνου
  • Διαχείριση των δραστηριοτήτων/ υποχρεώσεων
  • Μικρά διαλείμματα χαλάρωσης
  • Ευελιξία στις ώρες εργασίας, αν αυτό είναι δυνατό στην εταιρία όπου εργάζεστε