Το βιογραφικό αποτελεί τον «καθρέφτη» κάθε υποψηφίου και, συνεπώς, το κλειδί για την επιτυχία στην εύρεση εργασίας. Για την σωστή σύνταξη ενός βιογραφικού υπάρχουν ορισμένοι μηχανισμοί που μπορείτε να ακολουθήσετε, όπως:

  • Συμπεριλάβετε εκείνες τις πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με την θέση εργασίας που έχετε εντοπίσει στην εκάστοτε αγγελία για δουλειά (κάντε την απαραίτητη προσαρμογή).
  • Επιλέξτε τα στοιχεία στα οποία πρέπει να δώσετε έμφαση στο βιογραφικό σας. Αυτά μπορεί να σχετίζονται με διάφορα επιτεύγματα στην καριέρα σας ή σημαντικά αποτελέσματα.
  • Ιεραρχήστε τις πληροφορίες που παρουσιάζετε, ξεκινώντας από τις πιο σημαντικές, ώστε να βοηθήσετε τον σύμβουλο HR που θα δει το βιογραφικό σας. Το στοιχείο αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα όταν γίνεται λόγος όταν προκύπτει εξειδικευμένη στελέχωση.
  • Προσέξτε ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεστε (λέξεις, απλότητα στην έμφαση, το πρόσωπο στο οποίο γράφετε κτλ).
  • Πραγματοποιήστε έναν πολύ καλό έλεγχο του βιογραφικού σας πριν το αποστείλετε για κάποια συγκεκριμένη εργασία.

Η προσπάθεια για εύρεση εργασίας είναι έντονη και συνεχής. Σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχή έκβασή της, όμως, είναι ένα ελκυστικό βιογραφικό.

Διαβάστε επίσης: