Μία καλή συνοδευτική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 

• Το Ονοματεπώνυμό μας
• Τα στοιχεία του παραλήπτη (πχ Εταιρεία)
• Τον τίτλο της θέσης εργασίας
• Τους λόγους που μας οδήγησαν να κάνουμε αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση, παραθέτοντας τα στοιχεία του χαρακτήρα και της προϋπηρεσίας μας που ταιριάζουν στο προφίλ της συγκεκριμένης θέσης αλλά και γενικότερα της εταιρείας

 

Για περισσότερες συμβουλές για μία επιτυχημένη αναζήτηση εργασίας αλλά και για να ενημερωθείτε για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Randstad Hellas www.randstad.gr.