Εφόσον μας δοθεί η ευκαιρία να συναντήσουμε ένα εργοδότη σε μια συνέντευξη εργασίας, τότε, όπως συνηθίζεται να λένε οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. H επικοινωνίας μας θα πρέπει να είναι τέτοια που να ξεχωρίζει, ακόμα και αν διαθέτουμε τα προσόντα και ταιριάζουμε στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας για την οποία κάνουμε αίτηση. Σε αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να αποφύγουμε κάποιες εκφράσεις που μπορεί να μας θέσουν εκτός των επικρατέστερων υποψηφίων όπως:

1.     Χρειάζομαι πραγματικά τη δουλειά. Συνέχεια με απορρίπτουν λίγο πριν την τελική επιλογή.

2.     Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήθελα να εργαστώ σε αυτήν τη θέση.

3.     Δεν ξέρω και πολλά για την εταιρία σας.

4.     Δε θυμάμαι. Ό,τι γράφω στο βιογραφικό μου.

5.     Από τη φωνή σας, σας περίμενα νεότερο.

6.     Έχω συνάντηση με ένα κύριο, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα του.

Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να έχουμε υπόψη μας πως πέρα από τα τυπικά προσόντα, η ευγένεια και ο επαγγελματισμός, η διάθεση για εργασία και το ενδιαφέρον, παιζούν εξίσου σημαντικό -ίσως ακόμα και σημαντικότερο σε κάποιες περιπτώσεις, ρόλο για την εύρεση εργασίας.