Αν αναζητάς υψηλές αποδοχές, σταθερότητα αλλά και εξέλιξη, μια καριέρα στον τομέα της πληροφορικής μπορεί να είναι η κατάλληλη για σένα, είτε πρόκειται για μια θέση σε εταιρεία τεχνολογίας είτε σε τομείς τραπεζικών/οικονομικών, φαρμακευτικών, βιομηχανίας, ναυτιλίας, τηλεπικοινωνιών, fintech, λιανικής, κατασκευών κτλ. Στην Αμερική, πολλές θέσεις εργασίας σχετικές με τον κλάδο της πληροφορικής προβλέπεται να αυξηθούν 11% έως το 2029, πολύ ταχύτερα από τον μέσο όρο για όλα τα επαγγέλματα, λόγω της μεγάλης αύξησης της ζήτησης. Ανάλογη αύξηση αναμένεται και στην Ευρώπη. 

Ο μηνιαίος μισθός εξαρτάται από το επίπεδο της εμπειρίας σου, την ειδικότητα αλλά και τον τομέα στον οποίο εργάζεσαι. Φυσικά, οι μισθοί διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα.

Εδώ θα βρεις θέσεις εργασίας με τις καλύτερες αποδοχές στον κλάδο της πληροφορικής στην Ελλάδα, βασισμένες στα αποτελέσματα της έρευνας HR trends που πραγματοποιεί κάθε χρόνο η Randstad. 

H Randstad αποτελεί code hub για περισσότερες από 90 θέσεις εργασίας στον κλάδο της πληροφορικής. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα στην επαγγελματική σου πορεία, μπες στο website μας, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.

IT project manager

Οι ΙΤ Project Managers διευθύνουν τεχνικές ομάδες σε εργασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης, και βοηθούν στη δημιουργία δοκιμαστικών σχεδίων για να εξασφαλίσουν την ποιότητα του λογισμικού ενώ συντονίζουν όλες τις ενέργειες που αφορούν το τεχνικό σκέλος. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν ηγετικές ικανότητες, να είναι αποτελεσματικοί στην επίλυση προβλημάτων, να έχουν δεξιότητες επικοινωνίας, να έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης πολλών ομάδων από διάφορες χώρες και να είναι καλοί συνεργάτες και ακροατές. Αυτός ο ρόλος απαιτεί γενικά πτυχίο σε τομέα που σχετίζεται με τη διαχείριση ή άλλους συναφείς τομείς (Πληροφορική, Οικονομικά κτλ.), εκτός από την εμπειρία σε θέσεις υποστήριξης ή ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής ή/και εφαρμογών.

software architect

Ο software architect είναι ειδικός στην ανάπτυξη λογισμικού και συμβάλλει στην βελτίωση και καλή λειτουργία τεχνικών προτύπων, συμπεριλαμβανομένων προτύπων ανάπτυξης λογισμικού, εργαλείων και πλατφορμών. Θα χρειαστείς έναν συνδυασμό εκπαίδευσης στην Πληροφορική και εμπειρίας στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό λογισμικού, για να γίνεις software architect.

IT business analyst

Οι IT Business Analysts δημιουργούν πλάνα για την ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής με στόχο τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των επιχειρήσεων και των πελατών τους. Εκτός από τον υπολογισμό και τη διαχείριση κινδύνων, αυτοί οι ρόλοι δοκιμάζουν πρωτότυπες εφαρμογές λογισμικού και συνεργάζονται με διάφορα τμήματα για την ανάπτυξη νέων συστημάτων, καταγράφοντας τις επιχειρησιακές ανάγκες των πελατών τους (εσωτερικών ή/και εξωτερικών) σε επίπεδο εφαρμογών και συστημάτων. Οι εργοδότες ζητούν γενικά ένα πτυχίο στην Πληροφορική, τα Οικονομικά, τα Μαθηματικά, τη Στατιστική κτλ.

IT security professional 

Ένας IT Security professional είναι υπεύθυνος για την προστασία των δικτύων, της υποδομής και των συστημάτων για μια επιχείρηση. Η συγκεκριμένη ειδικότητα επικεντρώνεται στην προστασία υπολογιστών, δικτύων, προγραμμάτων και δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Το IT Security μπορεί επίσης να αναφέρεται ως Cyber Security ή Information Security. Μερικά από τα ζητούμενα προσόντα για μια τέτοια θέση είναι η κατανόηση των firewalls, της δικτύωσης και των συστημάτων, γνώση των συστημάτων antivirus, πτυχίο ή πιστοποίηση που σχετίζεται με την ασφάλεια πληροφορικής ή την πληροφορική εν γένει, καθώς και προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον κλάδο του IT.

προγραμματιστής/developer

Ένας developer ασχολείται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούν πελάτες ή εταιρείες. Ο ρόλος του έχει να κάνει τόσο με τη δημιουργία, τη συντήρηση και την υποστήριξη εσωτερικών προγραμμάτων που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να είναι πιο αποτελεσματικές, όσο και με την παραγωγή συστημάτων που μπορούν να πωληθούν στην αγορά. Για να εργαστεί κάποιος ως προγραμματιστής / developer χρειάζεται να έχει γνώσεις ανάπτυξης εφαρμογών σε μία τουλάχιστον γλώσσα προγραμματισμού (Java, PHP, C#, C/C++, Python κτλ.). Η δημιουργικότητα και η αναλυτική σκέψη, επίσης, αποτελούν κάποιες από τις δεξιότητες που χρειάζεται ένας developer για να είναι αποτελεσματικός στη δουλειά του.