Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν περάσει, κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής, περιόδους οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονο άγχος ή απογοήτευση σε σχέση με την εργασία τους. Αυτά τα διαστήματα αποτελούν ένα σύνηθες φαινόμενο και μπορούν να συμβούν ανεξάρτητα από το αν οι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι με τη δουλειά τους, γενικότερα.

Ένας αποτελεσματικός τρόπος, σύμφωνα με έρευνες, καταπολέμησης αυτής της δυσαρέσκειας είναι η δημιουργία εποικοδομητικών σχέσεων μέσα στο χώρο εργασίας . Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι λειτουργικές σχέσεις, μέσα στα πλαίσια της εργασίας , δημιουργούν προϋποθέσεις για εργασιακή ικανοποίηση και υψηλή απόδοση. Ποια είναι, όμως, τα θεμέλια για να δημιουργηθούν λειτουργικές σχέσεις μέσα στα πλαίσια της απασχόλησης ;

Καταρχήν, για να είναι οι σχέσεις μας αποτελεσματικές θα πρέπει να βασίζονται στην ειλικρίνεια και στο σεβασμό προς τους υπολοίπους που δουλεύουν στον ίδιο χώρο εργασίας με μας. Για την ύπαρξη αυτών των στοιχείων θα πρέπει να αποφύγουμε, με κάθε τρόπο να συμμετέχουμε σε αρνητικό σχολιασμό συναδέλφων ή προϊσταμένων, ειδικότερα χωρίς να είναι μπροστά, και να επιπλήξουμε άκριτα και μπροστά σε τρίτους, συναδέλφους για κάποια λάθη ή αποτυχίες στη δουλειά, ακόμα και αν έχει ανατεθεί σε μας το καθήκον να βρούμε τι έφταιξε για να προκύψουν αυτά τα όχι και τόσο θετικά αποτελέσματα.

Επιπλέον, ο σεβασμός αποδεικνύεται και μέσα από την αναγνώριση της εργασίας των υπολοίπων γιατί, συνήθως, τα μεγάλα επιτεύγματα είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς.

Άλλο ένα βασικό στοιχείο, το οποίο χρήζει προσοχής, είναι η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία με άλλους συναδέλφους και προϊσταμένους.

Τέλος, σημασία, επίσης, έχει για την εξασφάλιση λειτουργικών σχέσεων μέσα στην εργασία, η παροχή εφαρμόσιμων λύσεων, κατά τη διάρκεια των εργασιακών συναντήσεων, σε προβλήματα που έχουν προκύψει.

Ολά τα θέματα για την εργασία στο www.randstad.gr/blog