Σε αρκετές περιπτώσεις εργαζόμενων που έλαβαν προαγωγή σε ένα ρόλο ευθύνης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έχει αποδειχθεί ότι δεν υπήρξαν τα επιθυμητά αποτελέσματα τόσο για την εταιρεία όσο και για τον ίδιο τον εργαζόμενο.

Κάποιοι εργαζόμενοι που προκύπτει στην καριέρα τους να αναλάβουν ένα ηγετικό ρόλο δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουν την ίδια επιτυχία όπως είχαν στον ρόλο που τους εξασφάλισε την προαγωγή τους. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι εργαζόμενοι δεν θέλουν να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις προκύπτει ότι έχουν σημαντικές διαφορές με την διοίκηση και τους ανθρώπους που προΐσταται. Και στις δύο περιπτώσεις θα προκύψουν αρνητικές συνέπειες τόσο στην εργασία και την καριέρα του εργαζόμενου που θα λάβει την προαγωγή, όσο και στους συναδέλφους των οποίων η εργασία θα επηρεάζετε από τις αποφάσεις του.

Μια προαγωγή μπορεί να μην έχει ευεργετικά αποτελέσματα αν έχει προκύψει γιατί κάποιος εργαζόμενος έχει φτάσει στην ανώτερη μισθολογική κλίμακα του οργανισμού και επειδή ήταν ο μοναδικός τρόπος για να τον διατηρήσουμε στον οργανισμό μας, ανεξάρτητα αν ήταν έτοιμος η ικανός να αναλάβει ηγηθεί σε ένα ρόλο ευθύνης.

Σε μία τέτοιο περίπτωση είναι εύκολο να προβλέψουμε και να πούμε ότι ούτε ο εργαζόμενος θα είναι ικανοποιημένος στον νέο του ρόλο, αλλά ούτε το προσωπικό το οποίο θα διαχειρίζεται Εφόσον υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη στο επόμενο διάστημα δεν είναι απίθανο ο άνθρωπος που επιλέξαμε για την προαγωγή να εγκαταλείψει την νέα τους εργασία και να επιστρέψει στο προηγούμενο ρόλο , αλλά σε άλλο οργανισμό.

Σίγουρα υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκείνων που στον νέο τους ρόλο είχαν την ίδια επιτυχία και ανάπτυξη για την καριέρα τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, η διαδικασίας της προαγωγή και της ανάπτυξης της καριέρας ενός εργαζομένου δεν θα πρέπει να γίνετε επιπόλαια και χωρίς σύστημα γιατί μπορεί να μην έχει τα αποτελέσματα που θα θέλαμε.