Πολλές φορές η λύση σε κάποιο θέμα που μας απασχολεί, όπως η σωστή παρουσίαση των δυνατοτήτων μας κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για την κάλυψη μίας θέσης εργασίας ή το σωστή ανταπόκριση σε μία  αγγελία εργασίας ,μπορεί να προκύψει μέσο της συμβουλής ενός ατόμου εμπιστοσύνης που έχει βρεθεί στη θέση που είστε εσείς αυτή τη στιγμή.

Όταν εργαζόμαστε σε ένα οργανισμό αυτό μπορεί να είναι ίσως πιο εύκολο καθώς οι συμβουλές αλλά και η υποστήριξη μπορεί να προκύψουν μέσα στην εργασία μας καθώς σε αρκετές περιπτώσεις ή υποστήριξη αλλά και ή ανάπτυξης των εργαζομένων αποτελεί συνηθισμένη πρακτική.

Σε αρκετές περιπτώσεις μέσα στον εργασιακό χώρο, το ρόλο του μέντορα αναλαμβάνουν άτομα που βρίσκονται πολλά χρόνια σε αυτή την εργασία και έχουν μεγάλη εργασιακή εμπειρία σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και γενικότερα στο συγκεκριμένο χώρο και αντικείμενο εργασίας. Αυτός ο τρόπος είναι ωφέλιμος για τα άτομα που αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο γιατί μεταλαμπαδεύοντας τις γνώσεις τους στους νεότερους στο χώρο εργασίας, αλλά και αυτούς που βρίσκονται στα πρώτα βήματα της καριέρας τους, νιώθουν ότι προσφέρουν σημαντικό έργο και ότι είναι πολύτιμοι για την εταιρία. Ταυτόχρονα υπάρχουν σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση γιατί «εκμεταλλεύεται» σημαντικό know- how στελεχών με πολλά χρόνια εργασιακής εμπειρίας με πολύ μικρότερο κόστος.

Το mentoring αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εμπειρία τόσο για το άτομο που το δέχεται όσο και για το άτομο που αναλαμβάνει το ρόλο του μέντορα γιατί, μέσω της ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, μπορούν να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης εργασίας αλλά και να προκύψουν σημαντικά οφέλη σε επίπεδο συνολικών αποτελεσμάτων.