Όλοι μας έχουμε αναπτύξει φιλοδοξίες για την καριέρα μας,  θέτουμε  βραχυπρόθεσμους ή μακροπρόθεσμους στόχους, ενώ δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε για το πώς είναι το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον. Οι φιλοδοξίες μπορεί να περιλαμβάνουν εμπλουτισμό εργασιακών καθηκόντων, αύξηση στο μισθό ή ανάληψη κάποιας υψηλότερης θέσης εργασίας μέσα στο χώρο απασχόλησης μας.

Επειδή όμως, οι συνθήκες εργασίας παρουσιάζουν αρκετές μεταβολές θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι, για την υλοποίηση των στόχων μας, χρειάζεται να είμαστε έμπρακτα αφοσιωμένοι στην εργασία μας, τηρώντας τη συνέπεια, την ηθική και τον επαγγελματισμό μας, και να μην πέφτουμε στην παγίδα να λειτουργούμε παρορμητικά.  Χρειάζεται να επιδεικνύουμε την ανάλογη υπομονή και επιμονή ως προς την υλοποίηση των φιλοδοξιών όσον αφορά στην καριέρα μας και να μην αφήσουμε εμπόδια που θα συναντήσουμε στο δρόμο μας να μας καταβάλλουν.

Τέλος, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η αδιάκοπη προσπάθεια για επίτευξη των στόχων μας και η συνέπεια μας ως προς τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στη παρούσα εργασίας μας θα είναι το συστατικό που θα μας βοηθήσει στην ανάπτυξη της καριέρας μας και την εκπλήρωση των φιλοδοξιών μας