ποια είναι η εργασία ενός recruiter;

Ως recruiter, συνεργάζεσαι αποτελεσματικά με τους managers για να προσδιορίσεις και να κατανοήσεις τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες για προσλήψεις. Χρησιμοποιείς τις συστάσεις άλλων εργαζομένων, τα κοινωνικά δίκτυα, τις βάσεις δεδομένων και την αναζήτηση μέσω διαδικτύου για να προσελκύσεις ταλέντα, ταλαντούχους δηλαδή υποψήφιους  για τους πελάτες. Το υπόβαθρό σου στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (HR) σε καθιστά ιδανικό/ή για την εύρεση, την αξιολόγηση, την επιλογή και τη συνέντευξη των υποψηφίων.

Στόχος σου είναι να βρίσκεις και να διατηρείς τους/τις καλύτερους/ες εργαζόμενους/ες για την εταιρεία σου ή την εταιρεία πελάτη. Βοηθάς την επιχείρηση να αναπτύξει μία ισχυρή λίστα ταλέντων που θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην εταιρεία. Για να το κάνεις αυτό, σχεδιάζεις και στη συνέχεια εφαρμόζεις στρατηγικές πρόσληψης. Επιπλέον, χρειάζεται να ενημερώνεις τις περιγραφές και τις προδιαγραφές της θέσης εργασίας καθώς αυτές αλλάζουν. Ακόμη, εκτελείς την ανάλυση εργασιών και καθηκόντων για να τεκμηριώσεις τις απαιτήσεις εργασίας και τους στόχους. 

Ετοιμάζεις υλικό στελέχωσης και δημοσιεύεις θέσεις εργασίας στους κατάλληλους ιστότοπους θέσεων εργασίας, σε έντυπα και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε να βρεις νέους/ες υποψήφιους/ες. Καθώς κάνεις τη διαλογή των υποψηφίων και προχωράς στη διαδικασία της συνέντευξης, φιλτράρεις εκείνους που δεν είναι κατάλληλοι για τη θέση και εντοπίζεις το καλύτερο ταλέντο για την εταιρεία. 

Οι αρμοδιότητές σου δεν αφορούν μόνο στην εύρεση και στην προσέλκυση νέων ταλέντων. Ως recruiter είσαι ένας κρίσιμος παράγοντας για τη διαδικασία στελέχωσης της επιχείρησης, τη διαδικασία ένταξης των νέων εργαζομένων και παράλληλα στην καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην επιχείρηση. Ως εκ τούτου, το τμήμα HR βασίζεται στις αναφορές πρόσληψης και στα αναλυτικά έγγραφά σου για να βελτιώσει τις πρακτικές πρόσληψης.

Ως recruiter, είσαι ο σύνδεσμος μεταξύ των δυνητικών υποψηφίων και της εταιρείας. Στόχος σου είναι η δημιουργία σχέσεων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής και διαλογής των ταλέντων. Η εταιρεία σου βασίζεται σε σένα για να την προωθήσεις ως τον καλύτερο χώρο εργασίας για υποψήφιους με ποιότητα και προσόντα. 

Θα ταίριαζε η εργασία του/της recruiter με τις ικανότητες επικοινωνίας που διαθέτεις; Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις ποιες ικανότητες και προσόντα χρειάζεσαι για να πετύχεις στο ρόλο του/της recruiter.

θέσεις recruiter
1

ο μέσος μισθός ενός recruiter

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας, ο μέσος μισθός ενός/μιας recruiter στην Ελλάδα είναι 32.000€ ετησίως, με 16€ - κατά προσέγγιση - αμοιβή την ώρα. Οι απολαβές σου εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, ενώ μπορείς να λάβεις μπόνους της τάξεως των 1.100€ ετησίως. Όταν εργάζεσαι σε μία entry level θέση, ο μισθός σου ξεκινά από 22.000€ τον χρόνο. Καθώς αποκτάς εμπειρία, αμείβεσαι με υψηλότερο μισθό, συχνά πάνω από 39.000€.

ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το μισθό ενός recruiter;

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τις απολαβές σου ως recruiter είναι τα εκπαιδευτικά σου προσόντα και η επαγγελματική σου εμπειρία. Για να βελτιώσεις την αμοιβή σου, μπορείς να λάβεις πρόσθετες πιστοποιήσεις και προσόντα με στόχο να αποκτήσεις σχετική εμπειρία στον τομέα. Καλό είναι επίσης, να βελτιώσεις τις δεξιότητες και τις ικανότητές σου για να έχεις τη δυνατότητα να διαπραγματευτείς έναν υψηλότερο μισθό. 

Η περιοχή εξειδίκευσής σου είναι ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τις απολαβές σου. Εάν αναλαμβάνεις να προσλάβεις ανώτερα στελέχη και managers, έχεις καλύτερες προοπτικές να επιτύχεις υψηλότερο μισθό σε σύγκριση με τους/τις recruiters που ψάχνουν για εργαζόμενους σε entry level και junior θέσεις. Ακόμη, το είδος της σύμβασής σου επηρεάζει την αμοιβή σου. Για παράδειγμα, εάν είσαι εξωτερικός/ή συνεργάτης recruiter, αμοίβεσαι μόνο όταν βρεις τον/την κατάλληλο/η υποψήφιο/α. Αντίθετα, αν εργάζεσαι ως μόνιμος/η υπάλληλος recruiter σε μία εταιρεία λαμβάνεις τον μισθό σου κάθε μήνα ανεξάρτητα από το εάν οι προσλήψεις είναι επιτυχημένες ή όχι.

κατέβασε τον οδηγό μας
2

κατηγορίες recruiters

Οι recruiters εμπίπτουν σε διαφορετικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

χαμογελαστό θηλυκό σε μια τηλεδιάσκεψη
χαμογελαστό θηλυκό σε μια τηλεδιάσκεψη
3

εργαζόμενος ως recruiter

Ως recruiter βοηθάς τις εταιρείες να προσελκύσουν και να προσλάβουν το ταλέντο που ταιριάζει στις ανάγκες τους. Εάν ενδιαφέρεσαι για το ρόλο, διάβασε παρακάτω για να ανακαλύψεις τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, τα καθημερινά καθήκοντα και το περιβάλλον εργασίας των recruiters στην Ελλάδα.

4

τα προσόντα και η εκπαίδευση ενός recruiter

Για να εργαστείς ως recruiter, είναι απαραίτητο να έχεις ορισμένα από τα παρακάτω προσόντα: 

  • Εκπαίδευση: παρόλο που δεν είναι υποχρεωτική η κατοχή κάποιου πτυχίου, είναι γεγονός πως βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά σου στην αγορά εργασίας. Καλό είναι να αποκτήσεις πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων, την ψυχολογία ή την επικοινωνία.
  • Εργασιακή εμπειρία: χρειάζεσαι εκτεταμένη εμπειρία για να εργαστείς ως recruiter στην Ελλάδα. Αναζήτησε ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και αναζήτησε entry level θέσεις εργασίας για να αναπτύξεις τις δεξιότητές σου. Τέλος, η μαθητεία και πρακτική δίπλα σε έναν/μία επαγγελματία recruiter επίσης, βελτιώνει τις δεξιότητές σου. 

οι ικανότητες και δεξιότητες του recruiter

Κάποιες από τις ικανότητες και τις δεξιότητες ενός/μιας recruiter περιλαμβάνουν:

  • Έμφαση στη λεπτομέρεια: ως recruiter, εργάζεσαι με ένα εύρος ταλέντων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να θυμάσαι σημαντικές λεπτομέρειες κατά τη διαδικασία επιλογής. Για παράδειγμα, όταν μιλάς με δυνητικούς εργαζομένους, δώσε προσοχή σε λεπτομέρειες όπως η προθυμία τους να αλλάζουν συχνά εργασία και η τρέχουσα θέση εργασίας τους. 
  • Δεξιότητες marketing: η επιτυχία σου έγκειται στο να ξεχωρίζεις και να βρίσκεις τα ταλέντα γρήγορα. Συνήθως υπάρχουν περισσότερες κενές θέσεις εργασίας από τις αιτήσεις. Ο στόχος σου είναι να προωθήσεις τη θέση εργασίας και να δημιουργήσεις brand awareness για να προσελκύσεις το καλύτερο ταλέντο για την εταιρεία. 
  • Δεξιότητες επικοινωνίας: ως recruiter, ο ρόλος σου περιλαμβάνει να συνδέεις τον υποψήφιο με την εταιρεία. Οι δεξιότητες επικοινωνίας που διαθέτεις καθορίζουν το ταλέντο που προσελκύεις. Η εντύπωση που δημιουργείς μπορεί να προσελκύσει ή να αποτρέψει τους υποψηφίους από το στάδιο των αιτήσεων.
  • Δεξιότητες οικοδόμησης σχέσεων: χρειάζεσαι καλές δεξιότητες οικοδόμησης σχέσεων για να δημιουργήσεις σχέσεις εμπιστοσύνης. Η καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ υποψηφίων και εταιρειών είναι ζωτικής σημασίας. Ο ρόλος σου περιλαμβάνει να υποστηρίζεις και τις δύο πλευρές και να δημιουργείς θετικές εμπειρίες για τους υποψήφιους. 
  • Multitasking: η δουλειά σου είναι να φιλτράρεις τους υποψήφιους, να διεξάγεις συνεντεύξεις, να πραγματοποιείς background checks, να επικοινωνείς και να συμβουλεύεσαι τους τρέχοντες εργοδότες. Όσο πιο καλά ολοκληρώνεις πολλαπλά καθήκοντα παράλληλα, τόσο καλύτερα θα τα πας σε αυτόν το ρόλο.
  • Αυτοπεποίθηση και ενεργητική ακρόαση: ως recruiter, προσλαμβάνεις άτομα για θέσεις εργασίας στις οποίες πιθανόν ο/η ίδιος/α δεν έχεις εμπειρία. Η εμπιστοσύνη στις ικανότητές σου σού επιτρέπει να βρεις τον καλύτερο υποψήφιο για τη θέση. 
5

FAQs

Εδώ, θα βρεις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το επάγγελμα του/της recruiter.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.