ποια είναι η εργασία ενός network engineer;

Ως network engineer, αναλαμβάνεις τη διατήρηση της διασυνδεσιμότητας των δικτύων εντός των οργανισμών και των εταιρειών. Μεριμνάς για τη συνεχή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών δεδομένων, κλήσεων, βίντεο, φωνής και ασύρματων δικτύων. Ο ρόλος σου περιλαμβάνει τον λεπτομερή σχεδιασμό, την επιτυχή υλοποίηση και την αποτελεσματική διαχείριση ολόκληρων δικτυακών υποδομών σε μια εταιρεία. Εγγυάσαι την ομαλή λειτουργία όλων των συστημάτων δικτύου, διασφαλίζοντας την αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες. Παράλληλα, φροντίζεις για την παροχή υψηλής ποιότητας υποδομής δικτύου, ενισχύοντας την απόδοση και την ασφάλεια του συνολικού δικτύου.

Εκτός από την εγκατάσταση και την εφαρμογή συστημάτων δικτύου, αναλαμβάνεις τη συνεχή παρακολούθηση των υφιστάμενων δικτύων. Αξιολογείς διεξοδικά οποιαδήποτε προβλήματα δικτύου προκύπτουν και σχεδιάζεις αποτελεσματικές λύσεις για την αναβάθμιση της διασυνδεσιμότητας. Παράλληλα, πραγματοποιείς τακτικές εργασίες συντήρησης. Η συντήρηση αυτή περιλαμβάνει την αξιολόγηση της απόδοσης, τη διάγνωση και την επισκευή τυχόν προβλημάτων που εντοπίζονται, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου και την αδιάκοπη πρόσβαση των τελικών χρηστών στις υπηρεσίες του.

Οι επιτυχημένοι/ες network engineers επιστρατεύουν τις τεχνικές τους δεξιότητες για να προσαρμόσουν και να διατηρήσουν αρχιτεκτονικές δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών cloud computing, προγραμματισμού και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Η σφαίρα της μηχανικής δικτύων προσφέρει μια πλούσια γκάμα εξειδικεύσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να αναζητήσουν τομείς ενδιαφέροντος όπως ο network security specialist ή ο network architect. Παράλληλα, είναι απαραίτητες οι "soft skills" δεξιότητες, όπως είναι η αναλυτική σκέψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών στα δίκτυα υπολογιστών. Η σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια, είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την επιτυχή εκτέλεση του ρόλου του/της network engineer. 

Ταιριάζουν οι δεξιότητες προγραμματισμού και επίλυσης προβλημάτων με τη θέση του/της network engineer; Τότε διάβασε παρακάτω για να ανακαλύψεις ποιες δεξιότητες και προσόντα χρειάζεσαι για να πετύχεις στο ρόλο του/της network engineer.

θέσεις network engineer
1

ο μέσος μισθός ενός network engineer

Σύμφωνα με τo Ινστιτούτο SANS, οι network engineers στην Ελλάδα κερδίζουν περίπου 50.000€ τον χρόνο, με ωριαίο μισθό περίπου τα 24€. Πολλές εταιρείες καταβάλλουν επίσης ετήσια μπόνους, που κυμαίνεται στα 2.000€. Το πακέτο αμοιβής σου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι τα ακαδημαϊκά σου προσόντα, η εμπειρία σου και η πολυπλοκότητα των καθηκόντων που έχεις αναλάβει. Για παράδειγμα, σε μια entry level θέση network engineer, ξεκινάς με χαμηλότερο μισθό 35.000€ περίπου ετησίως λόγω της ελάχιστης εμπειρίας σου. Όταν αποκτήσεις επαρκή εμπειρία και μπορείς να χειριστείς πιο σύνθετα καθήκοντα, ο μισθός σου αυξάνεται σε πάνω από 61.000€ ετησίως.

ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το μισθό ενός network engineer;

Το εισόδημά σου επηρεάζεται από την εργασιακή σου εμπειρία και τα ακαδημαϊκά προσόντα σου. Γι’ αυτό οι network engineers με λίγη εμπειρία κερδίζουν χαμηλότερο μισθό. Καθώς αποκτάς περισσότερη εμπειρία, μπορείς και να εκτελείς πιο σύνθετα καθήκοντα για την εταιρεία σου. Το πεδίο εξειδίκευσής σου επηρεάζει επίσης το εισόδημά σου. Για παράδειγμα, η εργασία ως network security expert απαιτεί πρόσθετη εμπειρία και εξειδικευμένες δεξιότητες για την ανίχνευση και την αναγνώριση απειλών στον κυβερνοχώρο.

Το μέγεθος της εταιρείας για την οποία εργάζεσαι επηρεάζει εξίσου το εισόδημά σου. Η εργασία για μία μεγάλη εταιρεία αυξάνει το δυνητικό σου εισόδημα λόγω της πολυπλοκότητας των καθηκόντων της θέσης. Οι μεγάλες εταιρείες διαθέτουν επίσης περισσότερα κεφάλαια και μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο να προσφέρουν υψηλότερες αμοιβές στους/στις network engineers. 

κατέβασε τον οδηγό μας
2

κατηγορίες network engineers

Ορισμένες από τις διαθέσιμες ειδικότητες των network engineers είναι:

άνδρας στην εργασία χρησιμοποιώντας έναν επιτραπέζιο υπολογιστή
άνδρας στην εργασία χρησιμοποιώντας έναν επιτραπέζιο υπολογιστή
3

εργαζόμενος ως network engineer

Ως network engineer, εγκαθιστάς και συντηρείς τα συστήματα δικτύου των εταιρειών. Εάν ενδιαφέρεσαι να εργαστείς ως network engineer εξέτασε τα καθήκοντα και το πρόγραμμα εργασίας του ρόλου.

4

τα προσόντα και η εκπαίδευση ενός network engineer

Εδώ θα βρεις τα απαιτούμενα προσόντα για να εργαστείς ως network engineer στην Ελλάδα:

  • Εκπαίδευση: ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση πτυχίου στην επιστήμη των υπολογιστών. Μπορείς επίσης, να παρακολουθήσεις μαθήματα σχετικά με τη μηχανική συστημάτων υπολογιστών, την ασφάλεια δικτύου ή την πληροφορική. Αυτά τα μαθήματα θα σε προετοιμάσουν για το ρόλο καθώς θα μάθεις πώς να επιλύεις προβλήματα δικτύου. Αν θέλεις να βελτιώσεις τις προοπτικές σταδιοδρομίας σου ως network engineer, σκέψου να αποκτήσεις έναν μεταπτυχιακό τίτλο στην επιστήμη των υπολογιστών.
  • Πιστοποιήσεις και εργασιακή εμπειρία: απόκτησε σχετική εργασιακή εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης και άλλων entry level ρόλων στον τομέα των δικτύων.
  • Για να παραμείνεις ανταγωνιστικός/ή στον τομέα, χρειάζεσαι συνεχή εκπαίδευση και να παρακολουθείς ανελλιπώς τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες. Για επιπλέον εκπαίδευση, μπορείς να αποκτήσεις πιστοποιήσεις δικτύου IT, όπως είναι η Cisco Certified Network Associate (CCNA), η CompTIA Network+ ή η Cisco Certified Network Professional (CCNP).

οι ικανότητες και δεξιότητες των network engineers

Ορισμένες ικανότητες για να ξεχωρίσεις ως network engineer περιλαμβάνουν:

  • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και η ικανότητα αντιμετώπισής τους είναι απαραίτητες για την επίλυση ζητημάτων συνδεσιμότητας του δικτύου. Οι διαγνωστικές σου δεξιότητες σε βοηθούν να εντοπίζεις και να αξιολογείς τα προβλήματα στα συστήματα δικτύου για να διασφαλίζεις ότι λειτουργούν άριστα.
  • Διαχείριση χρόνου: χρειάζεσαι καλές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου για να επιλύεις γρήγορα προβλήματα συνδεσιμότητας στο δίκτυο και να ελαχιστοποιείς τον χρόνο αδράνειας. Ο προσεκτικός προγραμματισμός των εργασιών σου και η διασφάλιση ότι θα ολοκληρώσεις τις εγκαταστάσεις εντός των προσδοκώμενων προθεσμιών είναι ουσιώδεις.
  • Διαχείριση projects: ως network engineer, συντονίζεις πολλές και διαφορετικές πτυχές ενός έργου. Αναλαμβάνεις από τη διαδικασία επιλογής του δικτύου μέχρι την τελική υλοποίηση και διαμόρφωσή του. Ο ρόλος σου είναι να συντονίζεις τη διαδικασία εγκατάστασης ενώ εξασφαλίζεις πως θα υπάρξουν ελάχιστες διακοπές και χρόνοι αδράνειας του δικτύου.
5

FAQs

Εδώ θα βρεις τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το επάγγελμα του network engineer.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.