Είναι αυτονόητο το ότι για να είναι κάποιος ηγέτης χρειάζεται υφισταμένους. Η πλειονότητα των θεωριών της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού αντιμετωπίζουν τον ηγέτη σαν κάποιον ο οποίος έχει την ικανότητα γενικότερα να δημιουργεί όραμα, να αναπτύσσει στρατηγική, να κινητοποιεί και να ενεργοποιεί τους ανθρώπους  .

Οι ιδιότητες αυτές, παρόλο που φυσικά χρειάζονται σε έναν ηγέτη, δεν αποτελούν την ουσία της ηγεσίας. Υπάρχουν αρκετοί manager οι οποίοι κατέχουν τις δεξιότητες αυτές, δεν είναι όμως ηγέτες. Μπορεί να έχουν υφισταμένους οι οποίοι αναφέρονται σε αυτούς, δεν τους ακολουθούν όμως με την έννοια της έμπνευσης ή της δέσμευσης.

Υπάρχουν όμως 4 χαρακτηριστικά ενός ηγέτη, τα οποία επηρεάζουν το βαθμό στον οποίο θα τον ακολουθήσουν με την καρδιά και το μυαλό τους οι υφιστάμενοί του.

1. Ανθρώπινο πρόσωπο

Κανείς δεν επιθυμεί να εργάζεται με έναν “τέλειο” ηγέτη. Ενισχύστε την συνεργασία και την ενότητα αποκαλύπτοντας τις αδυναμίες σας.

2. Αντίληψη

Για να είστε περισσότερο αποτελεσματικός, θα πρέπει να γνωρίζετε τι συμβαίνει χωρίς να σας το αναφέρει κάποιος. Δώστε σημασία στις ανεπίσημες σχέσεις και διαδικασίες ώστε να έχετε πλήρη εικόνα του τμήματος για το οποίο είστε υπεύθυνος.

3. Έντονη εμπάθεια

Δείξτε ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους (employers), όντας όμως ταυτόχρονα απαιτητικοί ως προς την απόδοσή τους.

4. Μοναδικότητα

Προβάλετε το ότι είστε μοναδικός ηγέτης, αποκαλύπτοντας στους γύρω σας τις ιδιότητες που σας κάνουν να ξεχωρίζετε.

Οι ιδιότητες αυτές σχετίζονται με την ουσία της έννοιας της ηγεσίας και κάνουν έναν ηγέτη προσιτό, αληθινό και πραγματικό εμπνευστή.