Ανάμεσα στα σταθερά επιθυμητά προσόντα για μια θέση εργασίας, είναι η γνώση αγγλικών. Αυτό συμβαίνει γιατί όλο και περισσότερες πολυεθνικές εταιρίες μπαίνουν στην αγορά εργασίας κάθε χώρας, αλλά και εξαιτίας των όλο και περισσότερο πολυεθνικών κοινωνιών.  Τι γίνεται, όμως, όταν κάποιος ο οποίος είναι σε αναζήτηση δουλειάς, δε διαθέτει τέτοιου είδους γνώση ή το επίπεδό του είναι χαμηλό;

Καταρχήν, υπάρχουν θέσεις απασχόλησης που δεν είναι απαραίτητη η γνώση αγγλικών ή που δεν είναι αναγκαία η κατοχή ανώτατου τίτλου διπλώματος . Είναι, όμως, γεγονός πως ο αριθμός των θέσεων αυτών είναι μικρότερος από τον αριθμό των θέσεων εργασίας που έχουν ανάμεσα στα απαραίτητα προσόντα και τη γνώση αγγλικών.

Θα ήταν, επομένως, θετικό για κάποιον υποψήφιο στην αγορά εργασίας να προσπαθήσει να βελτιώσει τις γνώσεις του. Ξεκινήστε μαθήματα αγγλικών ή προσπαθήστε να έρχεστε συχνότερα και ουσιαστικότερα σε επαφή με τη γλώσσα: παρακολουθήστε αγγλικές ταινίες χωρίς υπότιτλους, ακούστε τραγούδια στα αγγλικά και προσπαθήστε να καταλάβετε ή να μάθετε τους στίχους, διαβάστε ενδιαφέροντα για εσάς άρθρα. Επίσης, μάθετε αγγλικά άνευ διδασκάλου μέσω DVD και βιβλίων. Η προσπάθειά σας θα ανταμοιφθεί σίγουρα.

Αν σας ενδιαφέρει να κερδίσετε τους εργοδότες και τις εντυπώσεις σε μία συνέντευξη εργασίας. Η γνώση των αγγλικών στην σημερινή αγορά εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο.

Αναζητήστε θέσεις εργασίας στο www.randstad.gr/εύρεση_εργασίας/αναζήτηση_εργασίας/αναζήτηση_εργασίας.htm.