Το επάγγελμα του χημικού μηχανικού απαιτεί κάτι πολύ περισσότερο από μια γνώση που αποκτήθηκε στο Πανεπιστήμιο. Οι εργοδότες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης εξετάζουν παραπάνω προσόντα από ένα καλό πτυχίο. Οι πτυχιούχοι, ειδικά στον τομέα της μηχανικής, για να είναι προετοιμασμένοι να βγουν στην αγορά εργασίας και να κατακτήσουν μια θέση εργασίας ως χημικοί μηχανικοί, θα ήταν χρήσιμο να έχουν κάποιες πρόσθετες δεξιότητες πέρα της τεχνικής και επιστημονικής τους γνώσης. Παρακάτω, μπορείς να διαβάσεις κάποιες από τις δεξιότητες που θα ήταν χρήσιμο να έχουν οι χημικοί μηχανικοί, ώστε να αποδείξουν την αξία τους στους μελλοντικούς εργοδότες.

 

1. Δημιουργικότητα

Μπορεί να υπάρχει μια γενικευμένα εσφαλμένη αντίληψη για τους χημικούς μηχανικούς, ότι εστιάζουν μόνο στο διάβασμα και δε διαθέτουν αρκετή δημιουργικότητα. Ωστόσο, οι μηχανικοί και γενικά οι επιστήμονες αν δεν ήταν δημιουργικοί, δεν θα υπήρχαν ανακαλύψεις ή νέες εφευρέσεις προϊόντων. Η δημιουργικότητα, επομένως, υπάρχει σε ο,τιδήποτε καταπιάνονται και οι χημικοί μηχανικοί.

 

2. Επίλυση προβλημάτων

Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων είναι μία από τις πιο  επιδιωκόμενες δεξιότητες για όλους τους τομείς της ζωής μας και είναι κάτι που οι χημικοί μηχανικοί είναι σημαντικό να κατέχουν και να αποδεικνύουν σε καθημερινή βάση. Η ικανότητα εντόπισης προβλημάτων είναι μια σημαντική δεξιότητα, στην οποία οι χημικοί μηχανικοί έχουν εκπαιδευτεί, με αποτέλεσμα να έχουν αποκτήσει την τεχνογνωσία που χρειάζεται για να αξιολογήσουν τις πιθανές επιλογές και στη συνέχεια να εφαρμόσουν την καλύτερη δυνατή λύση.

3. Οργάνωση

Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται τη βαρύνουσα σημασία της οργάνωσης σε όλους τους τομείς της ζωής τους, χωρίς όμως να την εφαρμόζουν. Η ικανότητα οργάνωσης της εργασίας βοηθάει τους χημικούς μηχανικούς να εργάζονται πιο αποτελεσματικά και να δίνουν προτεραιότητα σε αυτό που χρειάζεται να γίνει. Η έλλειψη ικανότητας διαχείρισης χρόνου μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, όπως η αποτυχία τήρησης της καθορισμένης ημερομηνίας για την ολοκλήρωση μιας σύμβασης έργου. Για να είσαι ο κατάλληλος υποψήφιος που θα κερδίσει τη δουλειά, θα ήταν χρήσιμο να έχεις πέρα από αφοσίωση και αποφασιστικότητα, οργανωτικότητα και γρήγορη αντίληψη, σε συνδυασμό με τις τεχνικές σου γνώσεις.

 

4. Ανήσυχο πνεύμα

Η δυνατότητα να θέτεις ερωτήσεις είναι σημαντική. Αλλά το να μπορείς να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Οι μηχανικοί και οι επιστήμονες είναι αναλυτές κατα βάθος. Εργάζονται επανεξετάζοντας και αναλύοντας συνεχώς δεδομένα  στη δουλειά τους, επισημαίνοντας τα κενά και προτείνοντας αλλαγές και να εντοπίζουν τι πρέπει να αλλάξουν. Το να είσαι εμπειρογνώμονας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζεις όλες τις απαντήσεις, αλλά αντίθετα να μπορείς να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσεις τις δεξιότητές σου έχοντας κατανοήσει τις απαντήσεις.

 

5. Γνώσεις Τεχνολογίας

Η αυξανόμενη εξάρτηση από τον ψηφιακό κόσμο σημαίνει ότι για να πετύχουμε, χρειάζεται να είμαστε γνώστες της σύγχρονης τεχνολογίας. Η τεχνολογία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο και στον κλάδο των χημικών μηχανικών, καθώς οι χημικοί μηχανικοί εκπαιδεύονται στην κατανόηση και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Οι χημικοί μηχανικοί εργάζονται καθημερινά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, χρησιμοποιώντας προγράμματα όπως το AutoCAD, Power Point ή άλλα ποικίλα προγραμμάτα κατά την προετοιμασία διαφανειών για παρουσιάσεις, την ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, το σχεδιασμό και τον έλεγχο βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Επομένως, η εξοικείωση με την τεχνολογία και η χρήση Η/Υ είναι μια απαραίτητη δεξιότητα. 

 

6. Ηγετικές ικανότητες

Οι μηχανικοί εκπαιδεύονται στη λήψη σημαντικών αποφάσεων  στη δουλειά τους πάνω στην έρευνα για τη βελτίωση προϊόντων, τη μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων, την επίβλεψη της παραγωγής και της λειτουργίας των εγκατα­στάσεων κ.α, με αποτέλεσμα να αναδεικνύονται σε ικανούς ηγέτες. Για να γίνει κάποιος επιτυχημένος ηγέτης δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ισχυρογνώμων ή να γνωρίζει όλες τις απαντήσεις, αλλά να μπορεί να συνεργάζεται με την ομάδα, να έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και να έχει αίσθηση του χιούμορ και θετική στάση όταν τα πράγματα δεν βαίνουν καλώς. Ως υπεύθυνος μιας ομάδας, μπορεί να έχει επίσης βασικές ευθύνες, όπως η επίβλεψη και παρακολούθηση όλων των εργασιών ώστε να ολοκληρώνονται με υψηλή ακρίβεια. Τέλος, η ανάθεση καθηκόντων και η ενθάρρυνση της ομάδας για την ολοκλήρωση ενός έργου είναι κάποιες άλλες καθημερινές ευθύνες.