Πολλές φορές, όταν βρισκόμαστε σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης ξεχνάμε ότι τα σύγχρονα δεδομένα της αγοράς υπαγορεύουν την εκπαίδευση μας και τη συνεχή ενημέρωσή σχετικά με τις νέες εξελίξεις γύρω από τον τομέα εργασίας μας, για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί ως εργαζόμενοι. Κάποιες φορές, υπάρχουν  συγκεκριμένοι λόγοι που καθιστούν την επανεκπαίδευση ως πολύ καλή επιλογή.

  • Ένας σημαντικός λόγος που καθιστά την επανεκπαίδευση σχεδόν απαραίτητη είναι η απόκτηση νέων εργασιακών δεξιοτήτων με σκοπό την εξάσκηση ενός νέου αντικειμένου εργασίας. Η αφετηρία σε ένα νέο εργασιακό αντικείμενο μπορεί να οφείλεται είτε σε προσωπική μας επιλογή για αλλαγή καριέρας, είτε σε αναγκαστική αποχώρηση από τον προηγούμενο χώρο εργασίας .
  • Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων, που οφείλεται σε επανεκπαίδευση, μπορεί να αποβεί ωφέλιμη, γιατί δημιουργεί ευκαιρίες για ενδυνάμωση της ήδη υπάρχουσας θέσης εργασίας μας και για εμπλουτισμό των εργασιακών μας καθηκόντων.
  • Ένας λόγος, που επιβάλλει την επανεκπαίδευση και οφείλεται στις ταχύτατες εξελίξεις της εργασίας στην Ελλάδα, είναι οι τεχνολογικές αλλαγές. Η ενημέρωση σχετικά με την τεχνολογική ανάπτυξη θα μας καταστήσει ανταγωνιστικούς και δε θα μας αφήσει πίσω από τις εξελίξεις.

Όση αίσθηση σιγουριάς και να σας προσδίδει η θέση εργασίας που έχετε, αυτή τη στιγμή, καλό θα είναι να ενημερώνεστε συνεχώς σχετικά με τα σύγχρονα δεδομένα στον τομέα σας. Με αυτόν τον τρόπο, θα οδηγείτε εσείς την καριέρα σας στο σημείο που θέλετε και όχι οι συγκυρίες και οι συνθήκες.

Βρείτε τις πιό πρόσφατες θέσεις εργασίας στο www.randstad.gr