Βλέποντας κανείς τις θέσεις εργασίας και τις απαιτήσεις από τους εργοδότες γίνεται κατανοητό ότι στο σημερινό ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον δεν είναι εύκολο για κάποιον χωρίς τις κατάλληλες σπουδές να διεκδικήσει την καριέρα που επιθυμεί.

Σίγουρα σε κάποια επαγγέλματα όπως για πχ αρχιτέκτονας ή δικηγόρος δεν είναι δυνατόν να εργαστεί κάποιος χωρίς πτυχίο. Σε κάποια όμως επαγγέλματα πέραν από τις σπουδές, εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει η επαγγελματική εμπειρία, οι ικανότητες, τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα.

Αν λάβουμε για παράδειγμα τις θέσεις εργασίας για πωλήσεις μπορούμε να δούμε ότι οι εργοδότες ενδιαφέρονται για εμπειρία στην αγορά που δραστηριότητας της συγκεκριμένης εταιρίας, καθώς και τα αποτελέσματα που επιτευχθήκαν.

Επομένως, ευκαιρίες απασχόλησης είναι πιθανόν να υπάρχουν για κάποιες ειδικότητες ακόμα και αν δεν υπάρχουν επικυρωμένες ακαδημαϊκές γνώσεις, αρκεί να υπάρχουν δεξιότητες  (επικοινωνία, ξένες γλώσσες, χρήση υπολογιστή) η εργασιακή εμπειρία που θα κάνει την πραγματική διαφορά.