Κατά την αναζήτηση εργασίας, θα έχετε προσέξει ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, θέσεις εργασίας απαιτούν πέρα από ορισμένα ακαδημαϊκά προσόντα, και κάποια soft skills – κάποιες δεξιότητες που είναι απαραίτητες στον εργασιακό χώρο για μία επιτυχημένη καριέρα. Οι δεξιότητες αυτές είναι μεγάλης σημασίας για ένα εργασιακό περιβάλλον, καθώς έτσι επιτυγχάνεται η αρμονία και η συνεργασία στον χώρο. Ταυτόχρονα όμως βοηθούν και εσάς στη διεκπεραίωση των καθημερινών σας αρμοδιοτήτων, αφού είστε επιδέξιος, κάνετε σωστή διαχείριση χρόνου και δεν τον ξοδεύετε σε άσκοπες καταστάσεις.   Ανεξάρτητα από τον κλάδο εργασίας, είναι πολύ βασικό να κατέχετε ορισμένες δεξιότητες για εξέλιξη στην καριέρα σας. Οι οργανωτικές, επικοινωνιακές και αναλυτικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για εργασία στις πωλήσεις, εργασία στο ανθρώπινο δυναμικό ή για θέσεις εργασίας στη γραμματειακή υποστήριξη. Επίσης, είναι χρήσιμο να υπάρχουν σε όλα τα άτομα που εργάζονται σε μία εταιρεία – από υπαλλήλους μέχρι εταιρικά στελέχη. Πώς μπορείτε να τις αναπτύξετε και τι πρέπει να κάνετε για να τις διατηρήσετε;   Επικοινωνιακές δεξιότητες   Οι επικοινωνιακές δεξιότητες για πολλούς είναι κάτι αυτονόητο, ωστόσο πρέπει να δώσετε πολλή προσοχή στο πώς θα τις αναπτύξετε και θα τις χειριστείτε. Είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο ένας εργαζόμενος προκειμένου να προχωρήσει και να εξελίξει την καριέρα του. Χρειάζεται αρκετή προσπάθεια και επιμονή για να τις τελειοποιήσετε, καθώς σε μία εργασία αντιμετωπίζετε καθημερινά προκλήσεις που απαιτούν η κάθε μία ειδικό χειρισμό. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες θα γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού σας, όταν συνειδητοποιήσετε ότι όσο εργάζεστε τις αναπτύσσετε. Αυτό θα σας διευκολύνει στο να έχετε μία επιτυχημένη καριέρα.   Πώς μπορείτε να τις αναπτύξετε: Δοκιμάστε να αναλάβετε το κομμάτι των παρουσιάσεων ώστε να εξοικειωθείτε με τη συγκεκριμένη δεξιότητα ή ξεκινήστε την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας!   Οργανωτικές δεξιότητες   Η αλήθεια είναι ότι πολλοί βρίσκουν δύσκολο το multi-tasking, αλλά οι καλές οργανωτικές δεξιότητες είναι απαραίτητο προσόν στην καριέρα σας. Στην πραγματικότητα, όσο ένας εργαζόμενος αποκτά υψηλότερες θέσεις στην καριέρα του τόσο πιο έντονες πρέπει να είναι οι άριστες οργανωτικές δεξιότητες. Η αποδοτική ιεράρχηση των καθημερινών αρμοδιοτήτων, αλλά και η οργάνωση του προσωπικού σας χώρου θα σας βοηθήσει και θα σας κάνει πολύ αποδοτικούς στην καθημερινή εργασία σας.   Πως μπορείτε να τις αναπτύξετε: Μπορείτε να οργανωθείτε καλύτερα στις καθημερινές αρμοδιότητες και στην πορεία να δοκιμάσετε να αναλάβετε περισσότερα καθήκοντα.   Αναλυτικές ικανότητες   Οι αναλυτικές δεξιότητες είναι επίσης άλλο ένα σημαντικό soft skill για εξέλιξη στην καριέρα σας. Η ικανότητα του να μπορείτε να αποκρυπτογραφείτε μία πληροφορία και πώς μπορεί αυτή να σας φανεί χρήσιμη είναι μεγάλο προσόν, ιδιαίτερα στην ψηφιακή εποχή την οποία διανύουμε. Ο όγκος των δεδομένων είναι τόσο μεγάλος που για καριέρα σε οποιονδήποτε κλάδο, η ικανότητα να βρίσκει ένας εργαζόμενος κάτι μέσα σε τόσο πολλές πληροφορίες είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό προσόν.   Πώς μπορείτε να τις αναπτύξετε: Δοκιμάστε να ακολουθήσετε κάποιο πρόγραμμα μαθημάτων ώστε να φρεσκάρετε τις δεξιότητές σας.   Για μία επιτυχημένη καριέρα, λοιπόν, χρειάζονται ορισμένα soft skills. Μπορείτε να τα αναφέρετε στο βιογραφικό σημείωμα σας για θέσεις εργασίας, αλλά σε μία συνέντευξη εργασίας μπορείτε να είστε περισσότερο αναλυτικός και να παρουσιάσετε ορισμένα παραδείγματα που, με τις συγκεκριμένες δεξιότητες, καταφέρατε να αντιμετωπίσετε κάτι απρόβλεπτο αλλά και να διευκολύνετε την καθημερινή σας εργασία.