Όταν διαβάζετε μια αγγελία εργασίας με τίτλο «IT Project Manager» σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος θα πρέπει αφενός να έχει εξαιρετικές δεξιότητες στον κλάδο της πληροφορικής και του IT αλλά και ταυτόχρονα, θα πρέπει πέρα από την εφαρμογή λύσεων τεχνολογίας, να είναι σε θέση να διοικεί αποτελεσματικά την ομάδα του. Πώς λοιπόν μπορούν να φανούν χρήσιμα τα soft skills ακόμα και για τον κλάδο της πληροφορικής;

Απαντώντας στις καθημερινές προκλήσεις της εργασίας

Είτε η εργασίας σας ως IT Project Manager απαιτεί in-house συνεργασία, είτε συμβουλευτική συνεργασία, ο ρόλος της συγκεκριμένης θέσης εργασίας είναι ο ίδιος: Η διαχείριση της υπάρχουσας τεχνολογίας, η πιθανή ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών λύσεων, η διαχείριση του budget που σας παρέχεται, του χρόνου σας και των προσδοκιών και αναγκών των πελατών & της εταιρείας σας.

Ωστόσο, παράλληλα, θα πρέπει να επιλύετε καθημερινά προβλήματα και να διοικείτε την IT ομάδα σας με στόχο την ομαλή εφαρμογή καινοτόμων λύσεων. Είναι λοιπόν φανερό, ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η οργανωτικότητα ακόμα και η δυνατότητα επίλυσης συγκρούσεων για ακόμα μια φορά κατέχουν κεντρικό ρόλο και για θέσεις εργασίας του κλάδου της πληροφορικής.

Εκπαιδευτικό υπόβαθρο και πιστοποιήσεις

Η συντριπτική πλειοψηφία των IT Project Managers έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο Σχολής Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών. Και ένα ποσοστό ενδεχομένως κατέχουν και Μεταπτυχιακό τίτλο IT σπουδών ή business management.

Σίγουρα, είναι εξαιρετικά σημαντικό το βιογραφικό σας να χαρακτηρίζεται από αντίστοιχες σπουδές και σεμινάρια πληροφορικής ωστόσο, για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, ιδιαίτερη έμφαση δίνετε και στο management, δηλαδή στην ικανότητα σας να οργανώνετε την ομάδα σας αποτελεσματικά. Τα hard skills -και στην προκειμένη περίπτωση τα IT και technical skills- φαίνεται να έχουν σχεδόν ίδια βαρύτητα με τα soft skills.

Δεξιότητες

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι οργανωτικές δεξιότητες – σε αυτή τη θέση εργασίας, θα κληθείτε να διαχειριστείτε αρκετούς ανθρώπους, οι οποίοι πιθανόν να επιτελούν διαφορετικά καθήκοντα και θα πρέπει να είστε σε θέση να συντονίζετε αυτή την ομάδα αποτελεσματικά. Επιπλέον, τα problem-solving skills, η δεξιότητα δηλαδή επίλυσης προβλημάτων είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτετε και να καλλιεργήσετε. Ακόμη και με την πιο προηγμένη τεχνολογία, υπάρχει η πιθανότητα ενός λάθους ή κάποιας δυσκολίας, συνεπώς, η ικανότητα σας να βρίσκετε εναλλακτικές λύσεις σε γρήγορο χρόνο μπορεί να σας κάνει να ξεχωρίσετε. Έχετε κληθεί σε συνέντευξη εργασίας για μια θέση IT Project Manager; Γιατί να μην αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα επίλυσης προβλημάτων στο βιογραφικό σας;

Προσωπικότητα

Αν έχετε ΙΤ υπόβαθρο και επαγγελματική εμπειρία, πάθος για την πληροφορική, οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες και είστε μεθοδικός, τότε η δουλειά ως IT Project Manager μπορεί να είναι η ιδανική για εσάς.

Αναμφισβήτητα, ο κλάδο της πληροφορικής είναι συναρπαστικός καθώς επιτρέπει να την απασχόληση σας σε ένα ευρύτατο πεδίο διαφορετικών κλάδων. Ποια εταιρεία δεν αναζητά καινοτόμες tech λύσεις; Δείτε λοιπόν όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της Randstad για τον κλάδο του IT & της Πληροφορικής εδώ και θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας!

 Αναζητείτε περισσότερες συμβουλές καριέρας; Διαβάστε το career hub της Randstad.