Η γνώσεις στο ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι μια απαραίτητη δεξιότητα για την εύρεση εργασίας αυτό το διάστημα. Τι ζητάνε όμως οι σημερινοί εργοδότες από έναν υποψήφιο για εργασία ; Σε τι επίπεδο πρέπει να είναι οι γνώσεις μας στην χρήση του υπολογιστή  ;

Η εργοδότες που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας δείχνουν μια προτίμηση σε υποψήφιους για εργασία που έχουν εξοικείωση με την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ακόμα και σε θέσεις εργασίας που παλιότερα ένας εργοδότης δεν θα απαιτούσε την χρήση του Η/Υ , τώρα φαίνεται να μην ισχύει. Για παράδειγμα, παλιότερα οι  θέσεις στις Πωλήσεις δεν είχαν ως απαραίτητη δεξιότητα την χρήση του Η/Υ . Πλέον, οι υπεύθυνοι πωλήσεων έχουν στην διάθεση τους laptop για να περνάνε τις αναφορές τους, τις συναντήσεις τους και το νέο πελατολόγιο.

Οι εργοδότες στις  περισσότερες φορές  αναζητούν στελέχη τα οποία όχι μόνο να έχουν εξοικείωση αλλά και καθημερινή χρήση.  Οι απαιτήσεις σε κάθε θέση εργασίας βέβαια είναι διαφορετικές, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις η γνώσεις του world  του excel και της χρήσης του outlook κρίνονται απαραίτητες . Κάθε εργοδότης είναι πολύ πιθανόν  να χρησιμοποιεί και προγράμματα τα οποία δεν είναι γνωστά, αλλά στα οποία θα γίνει εκπαίδευση.

Αν όμως θέλετε να βρείτε θέση λογιστή και δεν γνωρίζεται κανένα από τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται  πιθανόν το βιογραφικό σας να μην είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για ένα εργοδότη .  Το ίδιο πιθανόν  να συμβεί και στην  περίπτωση σε μία θέση εργασίας για Γραμματειακή υποστήριξη. Σε αρκετές περιπτώσεις οι εργοδότες για τέτοιες θέσεις αναζητούν πολύ καλές ικανότητες στο τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης κειμένου .

Σε γενικές γραμμές τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται από τις εταιρίες απευθύνονται στον μέσο χρήστη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους, ανεξάρτητα  από τις γνώσεις . Συνεπώς  όλοι οι υποψήφιοι για εργασία  θα πρέπει να έχουν εξοικείωση και να είναι έτοιμοι ακόμα και για αξιολόγηση των ικανοτήτων τους στην χρήση υπολογιστή .

Ακόμα όμως και αν δεν έχετε γνώσεις στον υπολογιστή θα πρέπει να  αποκτήσετε έστω και κάποια εξοικείωση με το internet ,καθώς όλο ένα και περισσότεροι εργοδότες δημοσιεύουν την νέες θέσεις εργασίας εταιρικά site και στα web site αγγελιών .