Η ευελιξία στην εργασία είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο στις ημέρες μας πρέπει να αξιολογείται ολοένα και περισσότερο από τους υποψήφιους εργαζόμενους.

Καθώς στην αγορά εργασίας οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας δεν παρουσιάζουν την ίδια ανάπτυξη με παλιότερα, οι υποψήφιοι για εργασία θα πρέπει  να εξετάζουν όλες  τις διαθέσιμες λύσεις για την καριέρα τους και ειδικότερα οι νεότεροι σε ηλικία εργαζόμενοι ή αυτοί που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο.

Αν ακολουθώντας το πλάνο μας για την εύρεση εργασίας δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, τότε τι κάνουμε ; Περιμένουμε μέχρι να μας καλέσουν οι εργοδότες ή οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού για να μας προτείνουν μια θέση εργασίας; Συνεχίζουμε   να στέλνουμε το βιογραφικό μας σε όποια θέση υπάρχει (ακόμα και αν δεν πληρούμε τα κριτήρια) ή  βλέπουμε το πλάνο μας με μεγαλύτερη ευελιξία;

Η τελευταία επιλογή θα πρέπει πλέον να εξετάζεται περισσότερο από τα μελλοντικά στελέχη. Λύσεις για εργασία μέσω προσωρινής απασχόλησης ή και μερικής απασχόλησης θα πρέπει να εξετάζονται πολύ πιο σοβαρά, καθώς μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης που να εξελιχθούν σε μόνιμη συνεργασία.

Ολοένα και περισσότεροι εργοδότες καταφεύγουν για διαφορετικούς λόγους στην προσωρινή απασχόληση, οπότε θα πρέπει να υπάρξει και η αντίστοιχη προσαρμογή από την πλευρά των υποψηφίων.

Αυτό που συνήθιζε κανείς παλιότερα  να ακούει από έναν υποψήφιο σε μια συνέντευξη εργασίας ήταν ότι “εργαζόμουν σε αυτή την εταιρία για να αποκτήσω επαγγελματική εμπειρία” ή “έκανα αυτή την δουλειά για να μην κάθομαι”. Αυτή την περίοδο οι υποψήφιοι που ψάχνουν τον πρώτο σταθμό στην καριέρα τους θα πρέπει να διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία στις επιλογές τους, έτσι ώστε να  αυξήσουν τις πιθανότητες τους για εύρεση εργασίας, αλλά και για να αποδείξουν στην πράξη το κίνητρο τους να εργαστούν.