Το να έχει κάποιος την επιθυμία να γίνει Manager δεν εγγυάται ότι θα είναι και επιτυχημένος σε αυτό τον ρόλο. Για να μπορεί κάποιος να αντεπεξέλθει σε ένα ρόλο manager θα πρέπει να συνδυάσει πολλές διαφορετικές ικανότητες αλλά και να έχει θέληση για να μάθει και να αναπτυχθεί .

Πότε όμως κάποιος είναι έτοιμος για να αναλάβει ένα υπεύθυνο ρόλο ; Δώστε στον εαυτό σας μια ειλικρινή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις και θα μπορείτε να έχετε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το αν είστε έτοιμος .

Διαθέτετε εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες; Η ικανότητα της αποτελεσματικής και σωστής επικοινωνώντας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια τέτοια θέση εργασίας. Αν για παράδειγμα σε μία εταιρική συνάντηση η επικοινωνία σας είναι δυνατή και πειστική, τότε όλοι θα κατανοήσουν ότι έχετε τον έλεγχο.

Αποδέχεστε εύκολα τις αλλαγές που προκύπτουν; Το να είστε δεκτικός στις αλλαγές που προκύπτουν θα σας βοηθήσει να κάνετε την ομάδα σας να αποδεχθεί τις όποιες αλλαγές. Διαθέτοντας υπομονή, δεκτικότητα στις προτάσεις από συναδέλφους και την ικανότητα να μάθετε από τα λάθη θα σας δώσει την δυνατότητα να ανταπεξέλθετε στις όποιες αλλαγές

Σας ενδιαφέρει η διοίκηση προσωπικού; Η αποτελεσματική καθημερινή διαχείριση μιας ομάδας εργαζομένων στην εργασία κρύβει συχνά προκλήσεις τις οποίες πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε.

Είστε ικανός να αντιμετωπίσουμε μία δύσκολη κατάσταση; Οι ναυτικοί λένε ότι ο καλός ο καπετάνιος στην φουρτούνα φαίνεται. Στον κόσμο της εργασίας ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητα ενός manager έχει να κάνει με την εγρήγορση του και την άμεση λήψη αποφάσεων του σε διαφορετικές καταστάσεις.

Ξέρετε πώς να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης; Για να σας εμπιστευτεί η ομάδα σας δεν αρκεί να λέτε μόνο την αλήθεια . Θα πρέπει να διαμορφώσετε ένα περιβάλλον όπου θα υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι, ανοιχτή επικοινωνία και ανάληψη της ευθύνης για τα λάθη που θα προκύψουν.

Γνωρίζετε πώς θα επιβραβεύσετε την ομάδα σας για μια επιτυχία; Η επιβράβευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα και την βελτίωση ενός εργαζόμενου. Το να πείτε απλά ευχαριστώ ίσως να μην αρκετό.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις συναισθηματικές αλλαγές; Σε ένα ρόλο ευθύνης οι συναισθηματικές εναλλαγές που προκύπτουν μεταξύ της επιτυχίας ή της διαχείρισης μιας κρίσης μπορεί να είναι αρκετά συχνές. Είστε σε θέση να ανταποκριθείτε αποτελεσματικά ;