Ένας μάνατζερ, supervisor ή ένας team leader καλείτε σε καθημερινή βάση να λάβει αρκετές αποφάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση διαφορετικών καταστάσεων στην εργασία. Στο εργασιακό περιβάλλον είναι αρκετά συνηθισμένο ο ηγέτης να χρειάζεται να υποκινήσει την ομάδα του για να έχει την μέγιστη απόδοση και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Για να μπορέσουμε να λάβουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση από την ομάδα μας παρακάτω καταγράφονται μερικές συμβουλές σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και τον τρόπο με τον οποίο θα βοηθήσουμε την ομάδα μας αποδώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Αν χρειαστεί να γίνει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων:

  • Εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό, αναθέστε μια ολοκληρωμένη εργασία και όχι απλά ένα μέρος της . Είναι σημαντικό σε όποιον ανατεθεί κάποια εργασία να έχει την δυνατότητα να κατανοήσει τον σκοπό και την σημασία του project αλλά να λάβει και γνώση από τα ποια είναι τα διαφορετικά εμπλεκόμενα μέρη.
  • Σε όποιον αναθέσετε μια εργασία θα πρέπει μέσα από ερωτήσεις και τακτική παρακολούθηση να υπάρχει ή σιγουριά για τις απαιτήσεις και το τι ακριβώς πρέπει να πραγματοποιηθεί.
  • Αν γνωρίζετε ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα από την εργασία που θα αναθέσετε, θα πρέπει να ενημερώσετε και να εκφράσετε με λεπτομέρεια τι θα πρέπει να παραχθεί.
  • Καθορίστε τα σημαντικά σημεία για την συγκεκριμένη εργασία καθώς και το πότε θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών. Κάτι τέτοιο θα σας απαλλάξει από την καθημερινή τριβή και το κυνήγι του αποτελέσματος σε κάτι που ήδη έχετε αναθέσει.
  • Προετοιμάστε τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της εργασίας. Αυτό θα σας βοηθήσει επίσης να καθορίσετε το ποια θα είναι και η ανταμοιβή όταν θα υπάρξει θετική ολοκλήρωση της εργασίας αυτής.

Η επιτυχημένη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων είναι ένα στιλ ηγεσίας το οποίο απαιτεί χρόνο και ενέργεια για να λειτουργήσει. Αν όμως βρούμε τον τρόπο μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικά αποτελέσματα σε σχέση με την ανάπτυξη, την αποτελεσματικότητα και την αυτοπεποίθηση των μελών μιας ομάδας εργασίας.

Στο /blog θα βρείτε άρθρα σχετικά με την ανάπτυξη της καριέρας και το περιβάλλον εργασίας.