Στην καθημερινή μας ζωή μπορεί να μην χρειάζεται να διαπραγματευτούμε για κάτι συγκριμένο ή να υπάρχει τρόπος για να το αποφύγουμε . Στην εργασία όμως η ανάγκη για την οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να παρουσιάζετε σχετικά πιο συχνά, ενώ για κάποιους μπορεί να αποτελεί σκληρή και επίπονη δραστηριότητα .

Αν λοιπόν δεν είμαστε προετοιμασμένοι να πραγματοποιήσουμε μια διαπραγμάτευση θα χρειαστεί να βρούμε τον τρόπο για να αναπτύξουμε την συγκεκριμένη δεξιότητα γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να έχει επιπτώσεις και στην καριέρα μας .

Σε αρκετές εταιρείες στο τέλος του χρόνου πραγματοποιείτε η αξιολόγηση του Ανθρώπινου δυναμικού και γίνονται οι συζητήσεις για τις προαγωγές και για τις αυξήσεις στους μισθούς. Αυτή είναι μια σημαντική ευκαιρία για διαπραγμάτευση στην οποία δεν θα μπορούμε να αντεπεξέλθουμε αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Αρκετοί από εμάς τόσο στην εργασιακή όσο και στην προσωπική μας ζωή αποφεύγουμε το να διαπραγματευτούμε σαν υπάρχει κάποιου είδους φοβία. Αυτό σημαίνει ότι είτε δεν γνωρίζουμε πώς να διαπραγματευτούμε είτε ότι στο παρελθόν κάποια διαπραγμάτευση μας οδηγήθηκε σε αποτυχία .

Στο παράδειγμα της διαπραγμάτευσης του μισθού ή μιας προαγωγής είναι φυσιολογικό να μην θέλουμε να ταράξουμε τα νερά στον οργανισμό στον οποίο εργαζόμαστε. Αυτό όμως μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ανάπτυξη της καριέρα μας αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο προϊστάμενος μας θα αντιληφτεί την ικανότητας μας να διαπραγματευτούμε επιτυχώς για λογαριασμό του οργανισμού που δουλεύουμε.

Η αγορά εργασίας σήμερα έχει ανάγκη από στελέχη που θα έχουν ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές δεξιότητες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές δυσκολίες και προκλήσεις.