Το να προσπαθούμε να συγκρίνουμε δεξιότητες των ανδρών και των γυναικών, αναμφισβήτητα δεν μας οδηγεί σε γόνιμους διαλόγους. Εντούτοις, δεδομένου ότι οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 4.6% των CEO θέσεων του Fortune 500 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναλογιστούμε ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες οι οποίες θα έπρεπε να εκτιμηθούν ακόμη περισσότερο από την αγορά εργασίας. Και πιθανόν να έπρεπε να εκτιμηθούν όχι μόνο από τους άντρες αλλά και από τις ίδιες τις γυναίκες.

Ποια είναι λοιπόν αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά, οι δεξιότητες και η διαφορετική οπτική που μπορούν να φέρουν οι γυναίκες στο εργασιακό περιβάλλον;

 

  • Η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) και οι επικοινωνιακές δεξιότητες

Η συναισθηματική νοημοσύνη αφορά στην ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα και τις ανάγκες του συνομιλητή του και να προσαρμόζεται κατά τη συνομιλία μαζί του. Η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί ακόμα να περιλαμβάνει την αποκωδικοποίηση της γλώσσας του σώματος ή την αναγνώριση των συναισθημάτων ανάλογα με τον τόνο της φωνής του ομιλητή. Δεν είναι δύσκολο λοιπόν να αντιληφθούμε τους λόγους για τους οποίους, η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί επικοινωνιακή δεξιότητα απαραίτητη για μια επαγγελματική διαπραγμάτευση αλλά και για την ομαδικότητα στην εργασία. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να γνωρίζετε ότι το EQ είναι ένα soft skill το οποίο μπορεί να καλλιεργηθεί και να ενισχυθεί.

 

  • Η υπομονή και προσήλωση στο στόχο

Η υπομονή όπως και όλες οι δεξιότητες μπορεί είναι χαρακτηριστικό οποιουδήποτε ανθρώπου ανεξαρτήτως φύλου. Ωστόσο, λόγω βιολογικών και εγκεφαλικών μηχανισμών, οι γυναίκες φαίνεται ότι είναι περισσότερο υπομονετικές από τους άντρες, αρετή η οποία ενισχύθηκε και επιγενετικά λόγω του κοινωνικού στερεοτύπου που θέλει τη γυναίκα να φροντίζει τους άλλους. Ευτυχώς, στις δυτικές βιομηχανοποιημένες κοινωνίες, οι γυναίκες έχουν καταφέρει να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι του εργατικού δυναμικού και να μεταφέρουν αυτή την ικανότητα υπομονής και προσήλωσης στο στόχο στην εργασία τους. Το δεδομένο αυτό αποδείχθηκε και σε online έρευνα της Randstad του Καναδά, με τίτλο «Women Shaping Business» σε περισσότερες από 1000 εργαζόμενες γυναίκες ποικίλων θέσεων.

 

  • Η συμπόνια

Πρόκειται για ένα μηχανισμό κατά κύριο λόγο βιολογικό ο οποίος βρίσκεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η αμυγδαλή του εγκεφάλου –μέρος στο οποίο εδράζεται το συναίσθημα- είναι ελαφρώς μεγαλύτερη σε μέγεθος στις γυναίκες από ότι στους άντρες. Το νευροβιολογικό αυτό στοιχείο, δεν προκαλεί έκπληξη αν αναλογιστείτε ότι οι γυναίκες ήδη από την προϊστορία καλούνταν να αντιληφθούν τις πολλές διαφορετικές ανάγκες του μωρού τους απλά και μόνο από το κλάμα του. Η ανάγκη αυτή καθιστά τις γυναίκες συμπονετικές και ικανές να αφουγκραστούν συναισθήματα και ανάγκες.

 

  • H ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης συγκρούσεων

Η ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης των συγκρούσεων είναι ίσως ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των ηγετικών θέσεων και αποκορύφωση της συναισθηματικής νοημοσύνης. Απαιτούνται αυτογνωσία, διαχείριση του εαυτού και επικοινωνιακές δεξιότητες προκειμένου να επιτευχθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος και να χτιστούν σχέσεις εμπιστοσύνης. Μια επαγγελματική διαπραγμάτευση δεν είναι δυνατόν να αποδώσει τα μέγιστα εάν πρώτα δεν έχετε αντιληφθεί ακριβώς αφενός τα δικά σας συναισθήματα και στάσεις και αφετέρου αυτά του συνομιλητή σας.

Πράγματι, οι προαναφερθείσες δεξιότητες εφόσον αξιοποιηθούν μπορούν να αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στην αγορά εργασίας αλλά και στην ατομική εξέλιξη της καριέρας των εργαζομένων. Ωστόσο, είναι απαραίτητο αυτό να γίνει αντιληπτό τόσο από τις ίδιες τις υπαλλήλους όσο και από τους προϊσταμένους. Ανεξαρτήτως φύλου.