Για να θεωρηθεί κάποιος manager επιτυχημένος θα πρέπει να διαθέτει κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά.

 
Σας αναφέρουμε ορισμένα από αυτά:

 
• Φροντίζει να υπάρχει αρμονία και καλή συνεργασία στην ομάδα του, δημιουργώντας ως κοινό στόχο την επίτευξη των αποτελεσμάτων
• Καταγράφει κι ενημερώνει την ομάδα για τα οικονομικά δεδομένα που τους αφορούν
• Έχει τον τρόπο να δημιουργεί ένα καλό εργασιακό περιβάλλον, αποτελώντας συχνά έμπνευση για την υπόλοιπη ομάδα
• Διοικεί με σεβασμό, λογική και χωρίς υπερβολές
• Μοιράζεται πάντα τις γνώσεις του με όλη την ομάδα
• Διαθέτει κατανόηση και φροντίζει να δημιουργεί διαπροσωπικές σχέσεις

 
Γνωρίζοντας πολύ καλά την αγορά, τις ανάγκες των πελατών αλλά και των υποψηφίων μας είμαστε σε θέση να καλύψουμε οποιαδήποτε ανάγκη σας. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες της Randstad Hellas μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα μας www.randstad.gr.