Στην σύγχρονη αγορά εργασίας ένα ιδιαίτερα σημαντικό προσόν, το οποία συχνά καταγράφετε και στις απαιτήσεις από πολλές από τις θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται, έχει να κάνει με τις επικοινωνιακές δεξιότητες που διαθέτει ένας υποψήφιος στην προφορική αλλά και στην γραπτή επικοινωνία.

Σε αρκετές περιπτώσεις στην καθημερινότητα ενός εργαζομένου απαιτείται καλή επικοινωνία, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που πρέπει να παρουσιάσουμε τις υπηρεσίες μας ή να στείλουμε ένα e-mail σε ένα εξωτερικό συνεργάτη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε αποκτήσει την άνεση, αλλά και την εμπειρία μας για να προσαρμόζουμε τον λόγο μας, αντίστοιχα με την περίσταση.

Αναπτυγμένες ικανότητες στην επικοινωνία θα πρέπει να διαθέτουν και οι υποψήφιοι για εργασία, καθώς εφόσον προκύψει κάποια συνέντευξη εργασίας,  θα κληθούν να αποδείξουν ότι αυτοί είναι οι καταλληλότεροι για την δουλειά που προσφέρεται.

Για τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ένας εργαζόμενος που τώρα ξεκινάει την καριέρα του να μπορεί να αποκτήσει κάποια εμπειρία σε ένα εργασιακό περιβάλλον, έτσι ώστε όταν χρειαστεί να βρεθεί σε πραγματικές συνθήκες να μπορεί να ανταπεξέλθει τουλάχιστον στις βασικές απαιτήσεις.