Εάν είστε manager, πιθανόν να έχετε βρεθεί στην κάπως άβολη θέση να έχετε έναν ή περισσότερους μεγαλύτερους ηλικιακά υφισταμένους. Οι υφιστάμενοι ενός νεαρού manager τείνουν να πιστεύουν ότι είναι πιο έμπειροι και ικανοί από αυτόν και ίσως δεν δίνουν όση σημασία θα έπρεπε στις απαιτήσεις του. Αυτό συμβαίνει περισσότερο εκτεταμένα στις περιπτώσεις όπου ο manager δεν έχει δικαιοδοσία για προσλήψεις και απολύσεις.

Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να κάνετε σε μια τέτοια περίπτωση, είναι να φερθείτε σαν πραγματικός manager. Σας παρουσιάζουμε παρακάτω κάποιους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να το πετύχετε.

1.  Κατανοήστε ότι δεν είναι απαραίτητο να έχετε την γνώση και την εμπειρία των μεγαλύτερων υφισταμένων σας.

Αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι να γνωρίζετε πώς να διαχειριστείτε με επιτυχία μια ομάδα εργασίας αλλά και πώς να προσλάβετε άτομα με την κατάλληλη γνώση και εμπειρία. Δεν έχετε προσληφθεί για να γνωρίζετε ή να κάνετε την δουλειά όλων των μελών της ομάδας σας. Έχετε προσληφθεί για την διαχείριση και υποστήριξή τους, ώστε να είναι αποτελεσματικότεροι και παραγωγικοί.

2.  Βάλτε στόχους με νόημα.

Συζητήστε με τους εργαζόμενους και βάλτε στόχους με σαφείς απαιτήσεις. Διασφαλίστε ότι οι στόχοι είναι προσανατολισμένοι στην εργασία, έχουν νόημα και είναι σχετικοί με τις γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων.

3.  Ενημερώστε για τις συνέπειες.

Αποσαφηνίστε στους εργαζόμενους της ομάδας σας τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που πρέπει να ολοκληρώσουν και δώστε τους να καταλάβουν για το ποιες θα είναι οι συνέπειες που θα προκύψουν στην λειτουργία της εταιρίας αν ότι τους ανατεθεί δεν ολοκληρωθεί όταν πρέπει και όπως πρέπει.

4. Δώστε ανατροφοδότηση.

Είτε θετική, είτε αρνητική. Για την ακρίβεια περισσότερο θετική. Αυτό που χρειάζεστε είναι πρόθυμοι και έμπειροι εργαζόμενοι. Και το να μην αγνοείτε τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους θα σας βοηθήσει σε αυτό.

Ο σεβασμός δεν είναι κάτι το οποίο απαιτείται αλλά κερδίζεται. Ακολουθώντας τα συγκεκριμένα βήματα, προχωράτε προς την δημιουργία θετικών και λειτουργικών εργασιακών σχέσεων.