Κατά τη διάρκεια αναζήτησης εργασίας, μετά την αποστολή του βιογραφικού μας σε κάποια κενή θέση εργασίας ενδέχεται να προκύψει ραντεβού για συνέντευξη εργασίας . Αν όμως για τον οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να αλλάξουμε ή να ακυρώσουμε το ραντεβού, γνωρίζετε με ποιο τρόπο θα πρέπει να διαχειριστείτε μια τέτοια περίπτωση.

Σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι να αντιμετωπίσουμε την συγκεκριμένη περίσταση με με επαγγελματισμό, ακόμα και αν έχουμε αλλάξει γνώμη και δεν μας ενδιαφέρει πλέον η προσφερόμενη θέση εργασίας.

Το πρώτο βασικό στοιχείο, στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, είναι να ενημερώσουμε, όσο πιο έγκαιρα γίνεται, τον υπεύθυνο του Ανθρώπινου Δυναμικού, με τον οποίο κανονίστηκαν οι λεπτομέρειες της συνάντησης, για την αλλαγή των σχεδίων μας. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε να «αμαυρωθεί» η επαγγελματική μας εικόνα και δε θα φέρουμε σε δύσκολη θέση τον υπεύθυνο του Ανθρώπινου Δυναμικού, αναγκάζοντας τον να αντιμετωπίσει την αλλαγής την τελευταίας στιγμής.

Θεωρείται αυτονόητο, βέβαια, ότι η έγκαιρη ενημέρωση πρέπει να γίνεται και σε περίπτωση που αποφασίσαμε να αρνηθούμε τη θέση εργασίας, μετά τη συνέντευξη για δουλειά . Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η συνέπεια είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά που εκτιμώνται σε κάποιον υποψήφιο και ακόμα και αν δε μας ενδιαφέρει πλέον η συγκεκριμένη θέση εργασίας, η αμέλεια μας για έγκαιρη ενημέρωση μπορεί να έχει επιπτώσεις στην επαγγελματική μας φήμη μελλοντικά.

Συνεπώς, όποιος και να είναι ο λόγος που αλλάξαμε την απόφαση μας θα πρέπει να ενημερώσουμε τον υπεύθυνο του Ανθρώπινου Δυναμικού, με τον οποίο κανονίστηκε η συνέντευξη, για την αλλαγή της ημερομηνίας συνάντησης, εφόσον εξακολουθούμε να επιθυμούμε τη συγκεκριμένη θέση εργασίας και πρόταση για κάποια εναλλακτική ημερομηνία ή για την ολοκληρωτική ακύρωση της συνάντησης.

Περισσότερα άρθρα για την καριέρα και τον επαγγελματισμό στο www.randstad.gr/blog