Ένα από τα βασικότερα στάδια για τους υποψηφίους κατά την αναζήτηση εργασίας είναι η εύρεση αγγελιών για νέες θέσεις εργασίας. Εφόσον, προκύψει μια αγγελία για εργασία γνωρίζεται πώς να απαντήσετε σε ένα εργοδότη; Οι περισσότεροι θα απαντήσουν μα φυσικά και γνωρίζουμε. Στην πραγματικότητα όμως, έχει παρατηρηθεί ότι στην αρχή της διαδικασίας γίνονται οι περισσότερες  επιλογές οι οποίες θα καθορίσουν και το αποτέλεσμα στην εύρεση εργασίας.

Παρακάτω καταγράφουμε συνοπτικά τα βήματα πού πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση που πετύχουμε μια αγγελία που μας ενδιαφέρει.

  • Διαβάζουμε προσεκτικά τον τίτλο της θέσης, την περιγραφή του ρόλου και τις απαιτήσεις που καταγράφονται.
  • Διαβάζουμε το βιογραφικό προσεκτικά και βλέπουμε κατά πόσο τα παραπάνω καλύπτονται  βάση της εμπειρίας και των ικανοτήτων μας, αλλά και κατά πόσο το βιογραφικό που έχουμε δημιουργήσει προωθεί αυτά τα χαρακτηριστικά.
  • Κάνουμε τις απαραίτητες προσθήκες και μεταβολές που θα κάνουν το βιογραφικό μας πιο ελκυστικό
  • Κάνουμε μια σύντομη έρευνα για τον εργοδότη έτσι ώστε να έχουμε μια εικόνα για την κουλτούρα και το εργασιακό περιβάλλον. Εναλλακτικά μπορούμε να συμβουλευτούμε και κάποιον από το επαγγελματικό μας δίκτυο στην περίπτωση που είχε παλιότερα εργαστεί σε αντίστοιχο τομέα.
  • Εφόσον ολοκληρώσουμε τα παραπάνω στέλνουμε άμεσα το βιογραφικό χωρίς να τo αναβάλουμε για άλλη στιγμή. Σήμερα μια αγγελία για εργασία μπορεί να είναι ενεργή και την επόμενη να είμαι πια διαθέσιμη.

Για να πάρετε μια πρώτη εικόνα για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε το http://www.randstad.gr