Σε αυτούς τους μεταβαλλόμενους καιρούς, πολλές εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με νέες μεθόδους εργασίας και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το ίδιο ισχύει και για τη Randstad. Ο CEO της εταιρείας μας, Jacques van den Broek, μιλάει για το όραμά του σχετικά με τα #newways στην εργασία, εστιάζοντας μάλιστα σε ένα θέμα που είναι πιο σημαντικό και επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε, την επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.