Γνωρίζατε ότι:

  • σύμφωνα με έρευνες, το 44% των ανθρώπων αισθάνεται άγχος για την επιστροφή του στην εργασία.
  • παγκοσμίως, περισσότερες από 436 εκατομμύρια επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην εύρεση τρόπων αύξησης ή διατήρησης της παραγωγικότητας του ανθρωπίνου δυναμικού και στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.
  • το 83% πιστεύει ότι έχει προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα της εργασίας όπως διαμορφώθηκε λόγω της πανδημίας covid-19
  • το 73% είναι σε θέση να προσαρμόσει τις ώρες εργασίας του, ώστε να μοιράσει την προσοχή του καλύτερα μεταξύ εργασίας και οικογένειας.

    στην Ελλάδα, 7 στις 10 επιχειρήσεις λειτουργούν αποκλειστικά ή μερικώς με το μοντέλο της εξ αποστάσεως εργασίας.
  • ενώ μόνο το 6% των ερωτηθέντων της έρευνας απαιτούν φυσική παρουσία για τους εργαζομένους.