Οι εργοδότες που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς, εφόσον προκύψουν ανάγκες σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό τους είναι πολύ πιθανόν να αναζητήσουν εξειδικευμένες υπηρεσίες hr.   Καθώς το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερό παράγοντα στην καθημερινή λειτουργία μιας εταιρείας και καθώς όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με ιδιαίτερη προσοχή, οι ανάγκες και οι επιλογές των εργοδοτών θα καλυφθούν μέσα από λύσεις και υπηρεσίες που προσφέρονται και από συμβουλευτικές εταιρείες με ειδίκευση στο ανθρώπινο δυναμικό.   Η Randstad Hellas διαθέτοντας μακροχρόνια παρουσία στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να καλύψει άμεσα τις ανάγκες για εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους.