Με ποιο τρόπο μπορεί ένας εργοδότης να λάβει εξειδικευμένες λύσεις σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό;  Οι εργοδότες που σήμερα καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες τους σε θέματα προσωπικού μπορούν να έχουν στην διάθεση τους υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού από συμβουλευτικές εταιρείες που ειδικεύονται στο συγκεκριμένο τομέα.  Οι υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού συνήθως καλύπτουν την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού (μόνιμη απασχόληση, εξειδικευμένη στελέχωση) την προσωρινή απασχόληση, την πρόσληψη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (outsourcing-payrolling), αλλά και τα προγράμματα επαγγελματικής επανατοποθέτησης (outplacement).  H Randstad Hellas διαθέτοντας ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού και στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, μπορεί να γίνει ένας αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε εργοδότη.  Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Randstad Hellas στο www.randstad.gr.