Τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται από τις εταιρείες να αναθέτουν μέρος των διαδικασιών τους σε συμβούλους επιχειρήσεων κάτι το οποίο μπορεί να συμβαίνει για πολλούς λόγους  και όχι γιατί δεν μπορούν να υλοποιήσουν οι ίδιοι τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.  Μια τέτοια περίπτωση αποτελούν οι σύμβουλοι επιχειρήσεων που ειδικεύονται στο ανθρώπινο δυναμικό η οποίοι αναλαμβάνουν να προσφέρουν λύσεις σχετικά με την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού, την πρόσληψη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως το outplacement.  H συνεργασία με τους συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού δεν σημαίνει ότι ένας εργοδότης δεν διαθέτει τα κατάλληλα μέσα ή τα στελέχη που υλοποιήσουν τις αντίστοιχές διαδικασίες. Αντιθέτως δείχνει ότι υπάρχει στρατηγική, πλάνο και διαδικασίες για τις οποίες ο στόχος είναι να υπάρξουν οι καλύτερες επιλογές.  Η Randstad αποτελεί μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό η οποία έχει παρουσία στην Ελλάδα αλλά και σε 40 χώρες σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες της στο Randstad Hellas