Η Randstad καθημερινά παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού σε διαφορετικούς εργοδότες στην αγορά εργασίας.

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται καλύπτουν τις ανάγκες των εργοδοτών σε όλα τα θέματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και καλύπτουν την εύρεση προσωπικού για μόνιμη απασχόληση, για προσωρινή απασχόληση, την εξειδικευμένη στελέχωση, την πρόσληψη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,  το outplacement και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 

Οι λύσεις σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να δίνονται από εξειδικευμένα στελέχη που θα μπορούν να κατανοήσουν τις απαιτήσεις πού έχει κάθε εργοδότης.

 

Οι σύμβουλοι hr της Randstad διαθέτοντας εμπειρία από την τοπική αγορά, αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις μπορούν να καλύψου άμεσα τις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας.