Είστε ιδρυτής ή εργαζόμενος σε μία ‘start up’ εταιρεία και βρίσκεστε σε αναζήτηση προσωπικού; Σίγουρα, θα έχετε αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις. Πολλές έρευνες κάνουν λόγο για έλλειψη ταλέντων στη σύγχρονη αγορά εργασίας και, εκτός αυτού, πολλοί κλάδοι, όπως αυτός της πληροφορικής, εμφανίζουν μεγάλη ζήτηση για προσλήψεις αλλά χαμηλή προσφορά υποψηφίων. Ταυτόχρονα, το κόστος και ο χρόνος που απαιτεί μία πρόσληψη κάνουν δυσκολότερο το έργο μίας ‘start up’ εταιρείας, όπου το εργασιακό περιβάλλον είναι πολύ πιο δυναμικό και η ανάγκη για την εύρεση υπαλλήλων με πολλές γνώσεις και δεξιότητες είναι ιδιαίτερα έντονη.

Το δύσκολο έργο της πρόσληψης προσωπικού για λογαριασμό ‘start up’ εταιρειών μπορεί να αναλάβει μία εξειδικευμένη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού, όπως η Randstad. Η Randstad διαθέτει ομάδες συμβούλων, οι οποίοι ασχολούνται με την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού ανάλογα με τον κλάδο και την ειδικότητα που αυτοί ανήκουν. Παράλληλα, η Randstad συνδυάζει το ισχυρό τοπικό δίκτυο με την εκτεταμένη διεθνή εμπειρία, στοιχείο που δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζει το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών της για να καλύψει τις ανάγκες στην τοπική αγορά εργασίας.

Το πλεονέκτημα που παρουσιάζει η συνεργασία μίας ‘start up’ εταιρείας με εμάς είναι ότι η Randstad είναι σε θέση να προχωρήσει σε γρήγορη και άμεση αναζήτηση προσωπικού, ανάλογα με τα προφίλ που χρειάζεστε. Εκτός της στοχευμένης στελέχωσης, είναι προτεραιότητά μας να βρίσκουμε τον κατάλληλο υποψήφιο για την εκάστοτε θέση, άρα αναλαμβάνουμε όχι μόνο να βρούμε τον εργαζόμενο με τα προσόντα που απαιτούνται αλλά και τον επαγγελματία που θα ταιριάξει με την εταιρεία και την κουλτούρα της. Ταυτόχρονα, χτίζονται σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εξειδικευμένους συμβούλους μας, γεγονός που μπορεί μόνο να θεωρηθεί επένδυση για το μέλλον.

Η επιτυχία για μία ‘start up’ εταιρεία βασίζεται σε μεγάλο μέρος στην απόκτηση ικανών υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν όρεξη για δουλειά, καινοτόμες ιδέες και είναι ενημερωμένοι για τις νέες τάσεις της αγοράς Στη Randstad, πιστεύουμε ότι η πραγματική αξία κάθε επιχείρησης βρίσκεται στους ανθρώπους της. Οι αξίες είναι αυτές που διαμορφώνουν την κουλτούρα μας και βοηθάνε στην ανάπτυξη μας.

Αν μοιράζεστε το ίδιο όραμα και κοινούς στόχους και βρίσκεστε σε αναζήτηση για εύρεση προσωπικού, επικοινωνήστε με ένα Σύμβουλο της Randstad ώστε να σας βοηθήσει να βρείτε τα πιο ικανά στελέχη της αγοράς.