Όταν η αγορά ανακάμπτει από την ύφεση, η προσωρινή απασχόληση είναι ο πρώτος κλάδος που επηρεάζεται θετικά. Η προσωρινή απασχόληση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της αγοράς και για το λόγο αυτό προτείνουμε σε κάθε επιχείρηση να εντάξει προσωρινά απασχολούμενους υπαλλήλους στα πλαίσια της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της για τη διαχείριση ταλέντων. Το προσωπικό προσωρινής απασχόλησης, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ελέγχουν τις παραγωγικές τους ανάγκες και τα κόστη.

Οι προσωρινά απασχολούμενοι υπάλληλοι μπορούν να προσθέσουν πνευματικές ικανότητες και να ωφελήσουν την επιχείρησή σας με την εμπειρία τους. Από την πείρα μας γνωρίζουμε βάσει ισχυρών αποδείξεων ότι ενσωματώνοντας προσωρινά απασχολούμενο προσωπικό οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν πλεονεκτήματα όπως η εξοικονόμηση κόστους και χρόνου και η καινοτομία.

Καλέστε τώρα τη Randstad για να μιλήσετε με έναν από τους εξειδικευμένους μας συμβούλους μας σχετικά με τις ανάγκες σας. Τηλέφωνο: +30 210 6770523, e-mail: randstad@randstad.gr.