Οι εταιρείες που θα αναζητήσουν προσωπικό για μόνιμη απασχόληση θα προσπαθήσουν μέσα από την διαδικασία για την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού να κάνουν τις καλύτερες επιλογές για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν.

Για να καταφέρουν όμως να προσελκύσουν τους καταλληλότερους υποψηφίους από την αγορά εργασίας, οι εργοδότες έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύσουν τις αγγελίες τους για τις ανάγκες τους στο διάφορα site αγγελιών, στα job portals αλλά και στα social media, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η διαδικασία αξιολόγησης είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Από τα παραπάνω μέσα θα συγκεντρωθούν τα βιογραφικά των υποψηφίων που θα κάνουν αίτηση και μέσα από τις συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού, αλλά και τα τεστ δεξιοτήτων ή προσωπικότητας (σε κάποιες περιπτώσεις) θα προκύψει η τελική επιλογή των υποψηφίων που θα λάβουν μια προσφορά για εργασία, αφού θα έχουν πείσει για την καταλληλότητα τους σε όλα τα επίπεδα.

Αναζητήστε τις καλύτερες επιλογές στο ανθρώπινο δυναμικό μέσα από τις υπηρεσίες της Randstad.