Μία από τις προκλήσεις που υπαγορεύει η σύγχρονη κατάσταση σχετικά με την εργασία στην Ελλάδα στις επιχειρήσεις, είναι αποτελεσματική διαχείριση της καριέρας των στελεχών σε μεγαλύτερη ηλικία, που βρίσκονται στα μεσαία κλιμάκια της ιεραρχίας, καθώς η καριέρα τους παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, ειδικότερα αν βρίσκονται, πολλά χρόνια, στον ίδιο χώρο εργασίας .

Έχοντας φτάσει σε κάποια διοικητική θέση και έχοντας να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας για τη διαφύλαξη της καριέρας τους, καθώς και να αγωνιστούν για την ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογένειας, αυτά τα στελέχη χρειάζονται παραπάνω και ίσως και διαφορετικής φύσης κίνητρα από κάποια προαγωγή ή κάποια παροδική εκπαίδευση.

Αυτό που απαιτείται εκ μέρους της Διοίκησης μίας εταιρείας είναι η συστηματική διαχείριση της καριέρας των στελεχών της. Αυτή η διαχείριση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παροχή νέων δεξιοτήτων μέσα από την εκπαίδευση, τον εμπλουτισμό των εργασιακών καθηκόντων, στα πλαίσια μίας οριζόντιας προαγωγής, ίσως και τη δυνατότητα εκπαίδευσης των νεότερων εργαζομένων. Η παροχή των σωστών εργασιακών κινήτρων στα στελέχη θα μπορούσε να λειτουργήσει ιδιαίτερα ευεργετικά στην ενίσχυση της καριέρας τους.