Παρά την επιτακτική ανάγκη για νέα ταλέντα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νέας διεθνούς αγοράς, οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι και οι ηγέτες σπανίζουν. Αρκετοί ερευνητές έχουν παρατηρήσει ότι η παραδοσιακή εσωτερική προσέγγιση ανάπτυξης ηγεσίας έχει αποβεί ανεπαρκής για την ανάπτυξη ηγετών παγκόσμιου βεληνεκούς, που χρειάζονται οι εταιρείες σήμερα. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες στρέφονται στην αναζήτηση καινοτόμων μεθόδων για την εξέλιξη των εργαζομένων τους.

Τα διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα, κατά τα οποία οι εργαζόμενοι ταξιδεύουν σε χώρες εκτός συνόρων για να εφαρμόσουν τις εργασιακές δεξιότητες τους, καθώς εργάζονται σε project για κάποιο τρίτο μέρος, γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή στον επιχειρηματικό κλάδο. Ερευνητές και εταιρείες που έχουν εφαρμόσει αυτά τα προγράμματα συμφωνούν ότι η αποκτηθείσα εμπειρία από τα προγράμματα αυτά είναι πολύ βοηθητική σε πολλά επίπεδα. Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και του τρόπου με τον οποίο αυτά σχετίζονται με τις ανάγκες μιας εταιρείας για ηγετικά πρόσωπα.

Στην έρευνα αυτή, η οποία οργανώθηκε από το Emerging World, συμμετείχαν οι υπεύθυνοι για την διεξαγωγή 17 διαφορετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μίλησαν, σε προσωπική συνέντευξη που έδωσαν, αναφορικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα που επέφερε το πρόγραμμα στους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναπτύχθηκαν 7 από τις 10 απαραίτητες ηγετικές δεξιότητες, όπως αυτές έχουν οριστεί από τις εταιρείες και όπως περιγράφονται από τα αναδυόμενα μοντέλα δεξιοτήτων για τη διαμόρφωση ενός ηγέτη παγκόσμιου βεληνεκούς. Τα διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα φαίνεται να επιφέρουν και άλλα οφέλη όπως βελτιωμένη εταιρική εικόνα, δέσμευση και διατήρηση των εργαζομένων.

Ο Matthew Farmer, Διευθύνων Σύμβουλος του Emerging World δήλωσε: Τα διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για την απόκτηση εμπειρικής μάθησης και προετοιμάζουν τους ανθρώπους ώστε να εξελιχθούν σε ηγέτες, ικανούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διεθνοποιημένου κόσμου. Εταιρείες σαν τη Randstad, που έχουν υιοθετήσει αυτήν την πρακτική αρκετά νωρίς και έχουν επενδύσει σε αυτού του είδους το πρόγραμμα εδώ και αρκετό καιρό, έχουν ήδη αποκομίσει οφέλη και οδεύουν προς την κεφαλαιοποίηση της αξίας που προσφέρουν.

Οι ηγέτες των επιχειρήσεων, τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού και τα στελέχη του τομέα της εκπαίδευσης πρέπει να αγκαλιάσουν τα προγράμματα αυτά για να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ταλαντούχων ηγετών και εξειδικευμένων εργαζομένων, ικανών να αναλάβουν τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της πολυπλοκότητας και των γρήγορων αλλαγών που λαμβάνουν χώρα σήμερα.