Είτε η εταιρεία σας αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της μετάβασής της στην ψηφιοποίηση κατά τη διάρκεια της απρόσμενης πανδημίας της είτε λόγω τους ολοένα αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, η επιχείρησή σας πρέπει να ετοιμαστεί για μελλοντικά απρόβλεπτα γεγονότα. Σε αυτό το άρθρο εξετάζουμε τρία βασικά ζητήματα κατά την οργάνωση του δυναμικού σας με στόχο τον περιορισμό της αβεβαιότητας.

αυξανόμενη η ανάγκη για τη δημιουργία μιας ευπροσάρμοστης και ευέλικτης ομάδας.

Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει όλο και πιο γρήγορα επηρεάζοντας την αγορά εργασίας και τον τρόπο που αποφασίζουμε να συνθέσουμε τις ομάδες και τους οργανισμούς μας. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε περάσει από μια ενιαία, από κοινού διαχειριζόμενη αγορά εργασίας σε μια αγορά που είναι όλο και πιο διαιρεμένη. Η παραδοσιακή μακροχρόνια απασχόληση αντικαθίσταται, ακόμη περισσότερο, από την προσωρινή απασχόληση σε ένα συνδυασμό από προσλήψεις με συμβάσεις έργου, συμβούλους και ελεύθερους επαγγελματίες. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, το 45% των HR επαγγελματιών δήλωσε ότι η ενσωμάτωση ευέλικτων και ομαδικών εργασιών είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που μπορεί να κάνει το HR για να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό του*.


Ακόμη, περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (53%) που έχουν υιοθετήσει μια στρατηγική βασισμένη στην ομάδα, έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση στην απόδοση τους **. 


Αυτό καθιστά σαφές ότι γίνεται όλο και πιο σημαντικό για το Ανθρώπινο Δυναμικό να ακολουθήσει μια ευέλικτη, προσαρμόσιμη προσέγγιση στις μοναδικές προκλήσεις και ευκαιρίες με τις οποίες είναι αντιμέτωπες σήμερα οι επιχειρήσεις. Το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να βρει τρόπους για να παροτρύνει την επιχείρηση , την ομάδα και τους υπαλλήλους να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε 3 βασικές παραμέτρους για να σας βοηθήσουμε να αναδιαρθρώσετε την ομάδα σας, ώστε να προσαρμοστείτε στη νέα κανονικότητα, και ταυτόχρονα να εξασφαλίσετε το μέλλον της εταιρείας σας.

3 βασικά ζητήματα κατά την αναδιοργάνωση της ομάδας σας για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας.

έχουμε πρόσβαση στις πιο κρίσιμες ικανότητες και δεξιότητες αυτή τη στιγμή;

Σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη οικονομία, η ανάγκη για δεξιότητες μπορεί να αλλάξει δραστικά. Ξαφνικά προκύπτουν νέοι τομείς,  ευκαιρίες και δημιουργούνται ανάγκες άμεσης πρόσληψης εξειδικευμένων επαγγελματιών . Για να διασφαλιστούν οι πιο κρίσιμες δεξιότητες τη σωστή στιγμή, πολλές εταιρείες βασίζονται σε συμβούλους. Συχνά η συνεργασία των υπαλλήλων σας με εξωτερικούς συνεργάτες διαφορετικών δεξιοτήτων έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων σε βασικούς τομείς.

ποιες είναι οι μελλοντικές μας ανάγκες στελέχωσης;

Σε πολλούς κλάδους, υπάρχουν εμφανείς εποχιακές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Η χαρτογράφηση τους διευκολύνει τον προγραμματισμό και τον τρόπο οργάνωσης της ομάδας σας. Για να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι απέναντι στην αβεβαιότητα,  χρειάζεται ακόμη να κάνετε διαφορετικά μελλοντικά σενάρια. Αυτό σας επιτρέπει να διαμορφώσετε μια στρατηγική για την προσαρμογή του μεγέθους της ομάδας σε συνθήκες απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία με τη σειρά τους θα εξασφαλίσουν το μέλλον της επιχείρησης.

διαθέτουμε τον σωστό συνδυασμό μόνιμου και προσωρινού προσωπικού;

Για να προσαρμόσετε την επιχείρηση  σε απρόβλεπτες διακυμάνσεις, πρέπει να έχετε το σωστό συνδυασμό μόνιμου και προσωρινού προσωπικού. 

Στην προετοιμασία της επιχείρησής σας για απρόβλεπτες διακυμάνσεις σημαντικό ρόλο θα παίξει ο σωστός συνδυασμός μόνιμου και προσωρινού προσωπικού, προτείνουμε στους πελάτες μας να κάνουν διάκριση μεταξύ τριών τύπων δεξιοτήτων: business-critical δεξιότητες, μεσαίου επιπέδου δεξιότητες και μη εξειδικευμένο προσωπικό.

  • Business-critical δεξιότητες:  συνήθως οι υπάλληλοι αυτοί αποτελούν μόνιμο δυναμικό της επιχείρησης.
  • Μεσαίου επιπέδου δεξιότητες: αυτοί οι εργαζόμενοι μπορούν να είναι ένας συνδυασμός μόνιμων και προσωρινών υπαλλήλων.
  • Μη εξειδικευμένο προσωπικό: οι ομάδες αυτές μπορούν να απαρτίζονται σε μεγάλο βαθμό από προσωρινό προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας ανά διαστήματα.

Και οι τρεις κατηγορίες δεξιοτήτων μπορούν να λειτουργήσουν εντός της ίδιας ομάδας και ένα άτομο μπορεί συχνά να μετακινηθεί από τη μία ομάδα στην άλλη.

ένας οδηγός για τον τρόπο δημιουργίας επιτυχημένων ομάδων.

Τελικά αυτό που εσείς σαν εταιρεία και τμήματα ανθρώπινου δυναμικού  θέλετε, είναι να οργανώσετε ομάδες που δημιουργούν μια μακροπρόθεσμα επιτυχημένη και κερδοφόρα ανάπτυξη. Σε μια ολοένα και πιο μεταβαλλόμενη αγορά, με απαιτήσεις για σταθερότητα, ταχύτητα και ευελιξία,  η επιχείρησή σας χρειάζεται να προετοιμαστεί για την αβεβαιότητα.


Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να οργανώσετε τις ομάδες σας για να αντιμετωπίσετε τις τρέχουσες προκλήσεις και να εξασφαλίσετε το μέλλον του οργανισμού σας, μπορείτε να κατεβάσετε τον αναλυτικό οδηγό μας σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας επιτυχημένων ομάδων.

πηγές που χρησιμοποιήθηκαν:

* Deloitte’s report  “Global Human Capital Trends 2020”

** McKinsey Organization Blog “Addressing talent in a team-based organization”

#newways