• Κόστος:   Εξοικονομείτε κόστος προσαρμόζοντας το μέγεθος του προσωπικού σας σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Επιπλέον, μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα τους μισθούς του προσωπικού που απασχολείτε σε συγκεκριμένες αρμοδιότητες, προσλαμβάνοντας προσωπικό για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου έργου.
  • Ταχύτητα:    Καθώς οι ανάγκες για προσωπικό αλλάζουν γρήγορα, το προσωπικό προσωρινής απασχόλησης σας επιτρέπει να έχετε άμεσα πρόσβαση στους κατάλληλους εργαζόμενους ώστε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες σας για συγκεκριμένες δεξιότητες ή στις προκλήσεις του ανταγωνισμού, χωρίς να προκύπτουν μακροχρόνια κόστη ή διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας που διαθέτουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες ή ανταγωνιστικές
  • Καινοτομία: Το προσωρινά απασχολούμενο προσωπικό μπορεί να φέρει νέες πληροφορίες και φρέσκιες ιδέες όντας εκτός της εταιρίας ή του κλάδου, καθώς επίσης να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες και νέα προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων. Οι εταιρίες που διαθέτουν προγράμματα ή διαδικασίες για τη μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από το προσωρινά απασχολούμενο προσωπικό στο μόνιμο, επωφελούνται των πλεονεκτημάτων αυτών μόνιμα. Επικοινωνήστε με τη Randstad για να συζητήσετε με ένα εξειδικευμένο Σύμβουλο τις ανάγκες της εταιρίας σας σε προσωρινά απασχολούμενο προσωπικό στο +30 210 6770523 ή μέσω email στο randstad@randstad.gr