Οι δεξιότητες σήμερα, μια παγκόσμια έρευνα της Randstad Risermart. 

Ποιες είναι οι τάσεις, τα κενά και οι τομείς βελτίωσης μεταξύ εκείνων που μπει σε διαδικασία αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους ή επανεκπαίδευσης; Εξετάσαμε πάνω από 2.200 οργανισμούς και άτομα παγκοσμίως στα τέλη του 2020 για να λάβουμε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα.

  • Ποιος έχει τις περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων συχνότερα σε επιχειρήσεις;
  • Σε τι είδους δεξιότητες επικεντρώνονται οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες;
  • Πόσο χρήσιμη είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων; Υπάρχει τρόπος να καταστεί πιο αποτελεσματική μεγιστοποιώντας τα οφέλη που αποκομίζει κανείς από αυτή την επένδυση στον εαυτό του;
  • Με ποιο τρόπο παρέχεται η εκπαίδευση σε υπαλλήλους σε διάφορους κλάδους όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, κατασκευή και τεχνολογία;
  • Σύγκριση μεταξύ χωρών: ποιες έχουν τις περισσότερες απαιτήσεις όσων αφορά τις δεξιότητας και σε ποιους προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες επανεκπαίδευσης και ανάπτυξης/ εξέλιξης δεξιοτήτων;