Οι δεξιότητες σήμερα, μια παγκόσμια έρευνα της Randstad Risermart. Κατεβάστε την έρευνα εδώ.

Ποιες είναι οι τάσεις, τα κενά και οι τομείς βελτίωσης μεταξύ εκείνων που μπει σε διαδικασία αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους ή επανεκπαίδευσης; Εξετάσαμε πάνω από 2.200 οργανισμούς και άτομα παγκοσμίως στα τέλη του 2020 για να λάβουμε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα.

  • Ποιος έχει τις περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων συχνότερα σε επιχειρήσεις;
  • Σε τι είδους δεξιότητες επικεντρώνονται οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες;
  • Πόσο χρήσιμη είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων; Υπάρχει τρόπος να καταστεί πιο αποτελεσματική μεγιστοποιώντας τα οφέλη που αποκομίζει κανείς από αυτή την επένδυση στον εαυτό του;
  • Με ποιο τρόπο παρέχεται η εκπαίδευση σε υπαλλήλους σε διάφορους κλάδους όπως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, κατασκευή και τεχνολογία;
  • Σύγκριση μεταξύ χωρών: ποιες έχουν τις περισσότερες απαιτήσεις όσων αφορά τις δεξιότητας και σε ποιους προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες επανεκπαίδευσης και ανάπτυξης/ εξέλιξης δεξιοτήτων; 

Κατεβάστε εδώ το πλήρες report μας, όπου μεταξύ άλλων θα βρείτε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.